sobota, 07 21st

Last updateSo, 30 Cze 2018 2pm

Aktualności

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szanowni  Rodzice

Zapisy i rekrutacja dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 prowadzone są z wykorzystaniem systemów informatycznych.  System rekrutacji elektronicznej zostanie uruchomiony dnia 27.03.2017r. pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin

Wnioski rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.  Prosimy śledzić zakładkę dotyczącą rekrutacji, będziemy w niej na bieżąco zamieszczać kolejne informacje. 

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LUBLIN

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/ 2018 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Data

Etap rekrutacji/ czynność rodzica/ czynności komisji rekrutacyjnej

od

do

24 marca 2017 r.

godz. 8.00

-

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

27 marca 2017 r.

7 kwietnia 2017 r.

godz. 14.00

Rejestracja w systemie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkół oraz kontynuujących naukę w szkole, w której uczęszczali do oddziału przedszkolnego.

Wygenerowanie karty zgłoszenia z systemu, wydrukowanie  i złożenie w sekretariacie szkoły obwodowej.

Weryfikacja składanych w sekretariacie kart  zgłoszenia i zatwierdzenie danych w systemie.

-

7 kwietnia 2017 r.

godz. 14.00

Zamknięcie etapu- zgłoszenia dzieci obwodowych oraz kontynuujących naukę w szkole, w której uczęszczali do oddziału przedszkolnego

 

-

7 kwietnia 2017 r.

godz. 15.00

Generowanie i pobieranie przez szkoły list dzieci, które zgłosiły się do szkoły obwodowej.

7 kwietnia 2017 r.

godz. 15.00

-

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci, które zgłosiły się i zostały przyjęte do szkoły obwodowej.


Postępowanie rekrutacyjne
 (na wolne miejsca) do klas I w szkołach podstawowych

10 kwietnia

2017 r.

godz. 8.00

19 kwietnia

2017 r.

godz. 12. 00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Wygenerowanie wniosku z systemu, wydrukowanie  i złożenie w sekretariacie szkoły.

 

Weryfikacja złożonych  wniosków

 

-

19  kwietnia 2017 r.

godz. 14. 00

Zamknięcie etapu- postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca

-

20 kwietnia 2017 r.

godz. 14. 00

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

21 kwietnia

2017 r.

godz. 8. 00

25 kwietnia

2017 r.

godz. 14.00

Weryfikacja liczby miejsc, na które prowadzona jest rekrutacja:

analiza zgłoszeń uczniów objętych obowiązkiem podjęcia nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2017/ 18, mieszkających w obwodzie szkoły, które wpłynęły w trakcie trwania rekrutacji.

 Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie wygenerowanego z systemu rekrutacji „Potwierdzenie woli zapisania kandydata do szkoły”

Wprowadzenie do systemu potwierdzeń woli przez szkołę

25 kwietnia

2017 r.

godz. 14.00

-

Zamknięcie etapu- postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca

-

26 kwietnia 2017 r.

godz. 14. 00

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Procedura odwoławcza

27 kwietnia 2017 r.

14 maja

2017 r.

godz. 15.00

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Postępowanie uzupełniające

17.05.2017

godz. 8.00

19.05.2017

godz.12.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

22.05.2017

godz.14.00

-

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

23.05.2017

godz. 8.00

24.05.2017

godz.15.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

25.05.2017

godz.14.00

-

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

         

 


  

Jesteś tutaj: Start Aktualności ROK SZKOLNY 2016/2017 Aktualności 2016/2017 REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018