poniedziałek, 03 25th

Last updatePn, 18 Mar 2019 6pm

Nasze Działania

Bezpieczeństwo i Zdrowie Fizyczne

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE FIZYCZNE

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

"Edukacja dla rodziców"

 Prelekcja przedstawiciela Straży Miejskiej starszego inspektora Bartłomieja Stępskiego dotyczącą zagrożeń nowymi środkami psychoaktywnymi.

Rodzice, nauczyciele

Październik 2016

”Czyste powietrze wokół nas”

 

Głównym założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego poprzez wykształcenie u nich świadomej postawy ochrony własnego zdrowia                     w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Odział przedszkolny

Rok szkolny

„Nie pal przy mnie – proszę”

 

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma za zadanie wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Klasy I- III

Rok szkolny

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

 

Celem programu jest profilaktyka zapobiegania palenia tytoniu, asertywna postawa wobec namowy, ochrona przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego poprzez wykształcenie u uczniów świadomej postawy ochrony własnego zdrowia.

Uczniowie  kl. IV - VI

5 spotkań w roku szkolnym

”Bezpieczna droga do szkoły”

Celem akcji jest przekazanie dzieciom i młodzieży informacji o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drogach, przypomnienie zasad ruchu drogowego, oraz wyposażenie dzieci w różnego rodzaju materiały profilaktyczne, jak choćby kodeksy młodego rowerzysty czy elementy odblaskowe.

Klasy I - III

Wrze- sień

 „Przyjazna zebra”

Przekazanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla dzieci.

Klasy I- III

Spotkanie z animatoremlistopad

 „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

 

Edukacja pierwszoklasistów w zakresie bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze                     i w czasie zabawy

Klasy I

I semestr

„Byś mógł godnie żyć”

autorski program profilaktyczny- wyposażający uczniów w emocjonalne i praktyczne umiejętności obrony przed wchodzeniem w uzależnienia.

Klasy IV-VI

I semestr

Jesteśmy bezpieczni, uważni, ostrożni

 autorski program dotyczący bezpieczeństwa w szkole, domu i na ulicy.

Klasa 1

I semestr

 „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen”

 

Kluczowym działaniem projektu jest przeszkolenie wszystkich pracowników administracyjnych  i dydaktycznych szkół i placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa. Opracowana zostanie procedura dla kadry szkół  i placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji. Ponadto wykonane zostaną m.in. filmy instruktażowe skierowane do dzieci i młodzieży.

Projekt pozwoli na zaimplementowanie przy pomocy systemu edukacji działań, dzięki którym polskie społeczeństwo będzie świadome zagrożeń    i prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa.

Cała społeczność szkolna

I semestr

 „Uczeń w sieci – Program podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w Internecie  w szkołach i placówkach miasta Lublin” w ramach Rządowego programu „Bezpieczna  i przyjazna szkoła”, oraz konkurs „Dzień bezpiecznego komputera”

Omówienie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w sieci oraz przybliżenie ich konsekwencji prawnych, odpowiedzialności nieletnich, przekazanie informacji, gdzie szukać pomocy.

Konkurs.

Uczniowie kl. IV - VI

Rodzice

Listo- pad 2015

Dziecko w sieci

 

Omówienie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w sieci oraz przybliżenie ich konsekwencji prawnych, odpowiedzialności nieletnich, przekazanie informacji, gdzie szukać pomocy.

Rodzice, kadra pedagogiczna

Cały rok, zebrania rodziców - grudzień

Spotkanie ze strażakiem podczas wizyty w jednostce Straży Pożarnej

Spotkanie zorganizowane przez wychowawców świetlicy miało na celu zapoznanie uczniów  z podstawowymi  zasadami postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego.

Wybrani uczniowie z klas  I- III

październik 2015

Spotkanie z policjantem- współpraca z Policją

Spotkanie zorganizowane w świetlicy szkolnej, poświęcone omówieniu zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w ruchu miejskim.

Klasy I- III

wrzesień 2015

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna- współpraca z PCK

Edukacja dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy poprzez pogadankę i pokaz akcji ratowniczej. Uświadomienie najmłodszych uczniów o obowiązku i sposobach reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 

 

 

Klasy I- III

maj 2016

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna- współpraca Akademią Medyczną i  studentami ratownictwa medycznego

Klasy II i III

czer-wiec 2016

 PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - GALERIA

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI - GALERIA

 

Jesteś tutaj: Start Nasze Działania Bezpieczeństwo i Zdrowie Fizyczne