Higiena i Ekologia
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

HIGIENA

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Higiena osobista i higiena otoczenia

Program systematycznego sprawdzania czystości uczniów – stanu skóry oraz ubrania.

uczniowie z oddziału 0 i z klas I- VIII

rok szkolny 2018/2019

Profilaktyka wszawicy

Pogadanki skierowane do uczniów oraz rodziców na temat higieny głowy, zasad unikania zarażenia pasożytem połączone z systematyczną kontrolą stanu skóry głowy uczniów.

uczniowie z

 klas I-VIII

rok szkolny 2018/2019

Profilaktyka próchnicy, higiena jamy ustnej

Profilaktyka fluorkowa (fluoryzacja) przeprowadzana 6 razy w roku szkolnym połączona z pogadankami na temat właściwej higieny jamy ustnej oraz znaczenia fluoryzacji.

uczniowie z oddziału 0 i z klas I- VIII

rok szkolny 2018/2019

Quiz pt. „Choroby zakaźne i pasożytnicze” – w formie gry internetowej „Kahoot

Edukacja w formie zabawy. Wyposażanie uczniów w wiedzę na temat chorób zakaźnych i pasożytniczych.

uczniowie klas IV

rok szkolny 2018/2019

Pogadanki wychowawców podczas zebrań z rodzicami.

Przypominanie zasad, których należy przestrzegać dbając o zdrowie dziecka w wieku szkolnym np. prawidłowa postawa ciała podczas odrabiania lekcji, choroby przenoszone drogą kropelkową- jak ich uniknąć itp.

rodzice uczniów oddziału 0  i klas I- VIII

rok szkolny 2018/2019

Konkurs „Higienicznie, zdrowo i sportowo”

Konkurs weryfikujący wiedzę uczniów o zdrowym stylu życia i promujący zdrowe nawyki.

uczniowie klas III

I semestr

EKOLOGIA

Nazwa działania

 

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji 

Zbiórka makulatury

Uczniowie na lekcji przyrody lub biologii są instruowani jak segregować odpady oraz które surowce można przetwarzać.

Kontynuacją edukacji są regularne zbiórki makulatury.

 cała społeczność szkolna

rok szkolny 2018/2019

Ekologiczny Lublin

Uczniowie pod opieką nauczyciela przyrody, wychowawców oraz wychowawców świetlicy biorą udział w akcji polegającej na sprzątaniu miasta poprzez zbiórkę śmieci.

uczniowie

z klas I- VIII

26 kwietnia 2019

Dostarczanie informacji na temat ekologicznego stylu życia za pomocą gazetek ściennych

Przygotowywanie gazetek ściennych na korytarzach szkolnych i w świetlicy, które zachęcają całą społeczność szkolną do ekologicznego stylu życia.

uczniowie oddziału 0

i klas I- VIII

rok szkolny 2018/2019

 ROK SZKOLNY 2017/2018

HIGIENA

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Higiena osobista i higiena otoczenia

Program systematycznego sprawdzania czystości uczniów – stanu skóry oraz ubrania.

uczniowie z oddziału 0 i z klas I - VII

rok szkolny 2017/2018

Profilaktyka wszawicy

Pogadanki skierowane do uczniów oraz rodziców na temat higieny głowy, zasad unikania zarażenia pasożytem połączone z systematyczną kontrolą stanu skóry głowy uczniów.

uczniowie z klas I - VII

rok szkolny 2017/2018

Profilaktyka próchnicy, higiena jamy ustnej

Profilaktyka fluorkowa (fluoryzacja) przeprowadzana 6 razy w roku szkolnym połączona z pogadankami na temat właściwej higieny jamy ustnej oraz znaczenia fluoryzacji.

uczniowie z oddziału 0 i z klas I - VII

rok szkolny 2017/2018

„Niesamowity świat higieny jamy ustnej”

Projekt edukacyjny przeznaczony dla klas I - II, przygotowany przez Instytut Blend-a-med. Oral- B, kontynuowany w szkole jako program  pt. „Biały ząbek”. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie pozytywnych nawyków w zakresie dbania o higienę jamy ustnej.

uczniowie klas I  - II

rok szkolny 2017/2018

Quiz pt. „Choroby zakaźne i pasożytnicze” – w formie gry internetowej „Kahoot

Edukacja w formie zabawy. Wyposażanie uczniów w wiedzę na temat chorób zakaźnych i pasożytniczych.

klasy V

II semestr roku szkolnego 2017/2018

Udział w programie profilaktycznym „Wybierz zdrowie, pomóż sobie”.

Program podejmuje temat zdrowego stylu życia oraz omówienie zasad higieny poszczególnych układów, narządów. Realizowany jest na lekcjach przyrody.

Klasy IV - VI

rok szkolny 2017/2018

„Między nami kobietkami”

Spotkanie z zaproszonym gościem panią Bożeną Pytka i uczennicami klas V i VII. Ma na celu omówienie przemian i problemów wieku dojrzewania oraz wyrobienie właściwych nawyków higienicznych.  

uczennice klas V - VI

22 maja 2018

Konkurs „Higienicznie, zdrowo i sportowo”

Konkurs realizowany jest w dwóch edycjach: dla uczniów klas I - III i IV - VII. Celem konkursu jest promowanie zdrowego, higienicznego stylu życia.

uczniowie z klas I -VII

9 stycznia i 14 czerwca 2018

Pogadanki wychowawców podczas zebrań z rodzicami.

Przypominanie zasad, których należy przestrzegać dbając o zdrowie dziecka w wieku szkolnym np. prawidłowa postawa ciała podczas odrabiania lekcji, choroby przenoszone drogą kropelkową - jak ich uniknąć itp.

rodzice uczniów oddziału 0 i klas I - VII

rok szkolny 2017/2018

EKOLOGIA

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Realizacja programu „Ekolog- Ja” we współpracy ze Strażą Miejską

Program realizowany jest przez Straż Miejską. Celem programu jest kreowanie odpowiedzialności dzieci za swoje środowisko i zdrowie, uświadomienie pozycji człowieka w przyrodzie, jego wpływu na środowisko i zależności od środowiska.

uczniowie z klasy III b i I a

22 listopada 2017

Wycieczka do MPWiK

Uczniowie mieli możliwość zobaczyć jak woda pobierana z miejskich studni trafia do naszych domów. Wycieczka wzbogacona została pogadanką na temat pozytywnego wpływu oszczędzania wody na środowisko, zależności pomiędzy czystym środowiskiem a jakością wody oraz rolą jaką woda pełni w naszym organiźmie.

uczniowie z klas I - III

18 czerwca 2018

Zbiórka makulatury

Uczniowie na lekcji przyrody lub biologii są instruowani jak segregować odpady oraz które surowce można przetwarzać. Kontynuacją edukacji są regularne zbiórki makulatury.

 cała społeczność szkolna

rok szkolny 2017/2018

Ekologiczny Lublin

Uczniowie pod opieką nauczyciela przyrody oraz wychowawców świetlicy biorą udział w akcji polegającej na sprzątaniu miasta poprzez zbiórkę śmieci.

uczniowie z klas I - VI

22 kwietnia 2018

Dostarczanie informacji na temat ekologicznego stylu życia za pomocą gazetek ściennych

Listopad został mianowany miesiącem ekologicznego stylu życia. Rozważania na temat ekologii podsumowała gazetka ścienna wzbogacona o prace uczennic klasy VII przedstawiające największe zagrożenia ekologiczne dla naszej planety.

uczniowie oddziału 0 i klas I - VII

listopad 2017

ROK SZKOLNY 2015/2016

HIGIENA (programy realizowane przez szkolny personel medyczny)

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Higiena osobista i higiena otoczenia

Program systematycznego sprawdzania czystości uczniów – stanu skóry oraz ubrania.

Klasy 0 - VI

Cały rok

Profilaktyka wszawicy

Pogadanki skierowane do uczniów oraz rodziców na temat higieny głowy, zasad unikania zarażenia pasożytem połączone z systematyczną kontrolą stanu skóry głowy uczniów.

Klasy 0 - VI, rodzice

Cały rok

Profilaktyka próchnicy, higiena jamy ustnej

Profilaktyka fluorkowa (fluoryzacja) przeprowadzana 6 razy w roku szkolnym połączona z pogadankami na temat właściwej higieny jamy ustnej oraz znaczenia fluoryzacji.

Klasy I - VI

6 razy w roku szkolnym

EKOLOGIA

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

„Dbamy o środowisko”

Poznanie zasad właściwego zachowania się w środowisku naturalnym. Metody i sposoby ochrony środowiska. Uwrażliwienie na segregację odpadów. Wskazanie pozytywnego wpływu dbania o środowisko na zdrowie człowieka.

Klasy IV - VI

Cały rok

„Planeta Energii” - W krainie prądu elektrycznego

Celem programu jest propagowanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, w tym źródeł jej wytwarzania, roli w codziennym życiu, niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych czy nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych.

Klasy I - III

Rok szkolny

A4 Infociacho