Kontakt z Nami
Dziennik

Logowanie do witryny

Otwórz Panel

   Z radością informujemy, że od listopada 2019 r. w naszej szkole będzie realizowany profilaktyczny program zdrowotny „Jedz z głową”.  Celem tego programu jest poprawa stanu zdrowia uczniów, profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz edukacja żywieniowa. Realizatorem tego programu będzie Fundacja Medicover.

Zadania w ramach tego Programu zostaną skierowane do:

  • Uczniów klas I –III
  • Rodziców /opiekunów
  • Dyrekcji szkoły
  • Wychowawców/nauczycieli klas I- III
  • Pracowników stołówki szkolnej, intendenta

W ramach Programu „Jedz z Głową” będą przeprowadzone następujące działania:

  1. Diagnoza potrzeb zdrowotnych uczniów klas I-III na podstawie wyników pomiarów antropometrycznych przeprowadzonych przez pielęgniarkę szkolną.
  2. Działania edukacyjne dla poszczególnych grup objętych programem:

- warsztaty edukacyjne dla uczniów klasy I, II, III ze specjalistą – dietetykiem lub specjalistą żywienia. Dotyczyć będą wszystkich aspektów zdrowego stylu życia i odżywiania oraz psychologicznych aspektów radzenia sobie ze zmiana stylu życia.

- warsztaty edukacyjne dla rodziców /opiekunów oraz wychowawców/ nauczycieli uczniów klas I- III prowadzone przez dietetyka lub specjalistę żywienia.  Celem ich będzie wzmocnienie prozdrowotnych postaw u rodziców i nauczycieli.  

- warsztaty edukacyjne – szkolenie teoretyczne z elementami pracy warsztatowej dla Dyrektorów szkoły, pracowników stołówki szkolnej.  Ich celem będzie m. in. uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zasady planowania jadłospisów dekadowych zgodnie z zaleceniami prawidłowego żywienia.

  1. Konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III promujący zdrowe odżywianie.

Podsumowanie działań przeprowadzonych w naszej szkole w ramach programu „Jedz z Głową”, będą zamieszczone w zakładce Szkoła Promująca Zdrowie.

A4 Infociacho