Ósmoklasiści
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

Zapraszamy uczniów klas 8 do zapoznania się z dostępną w systemie elektronicznym ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych na Lubelszczyźnie. W bieżącym roku szkolnym kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest miasto Lublin może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.

Link do oferty szkół ponadpodstawowych w systemie elektronicznym -> https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/offer_pg.html

Na podanej stronie znajdują się również aktualności rekrutacyjne i terminarz naboru w systemie elektronicznym, statystyki chętnych do poszczególnych szkół, pliki do pobrania w PDF (oferta edukacyjna i rejestracja zgłoszenia oraz podręcznik kandydata) a także podstawy prawne.

A4 Popup

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów

na rok szkolny 2021/2022

Aktualności rekrutacyjne:

Rusza rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych
Informacja dotycząca naboru do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Do klasy pierwszej

publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania wniosków: od 1 marca do 12 marca 2021r.

 

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin rekrutacji: od 22 marca 2021r., godz. 8.00 do 29 marca 2021r. godz. 14.00

Wnioski i zgłoszenia rekrutacyjne będą dostępne na stronie: www.rekrutacja.sp.lublin.eu oraz w sekretariacie szkoły.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w module: Strefa Rodzica Rekrutacja.

A4 Infociacho