Przyjaciele Szkoły
Kontakt z Nami
Dziennik

Logowanie do witryny

Otwórz Panel

Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 24

Szanowny Pan Marcin Jama

Dyrektor Auchan Lublin

Rada Rodziców wraz z całą Społecznością Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie składa serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi Marcinowi Jamie za okazaną życzliwość i przekazanie rzeczowej darowizny w postaci książek, zabawek oraz przyborów papierniczych.

Dziękujemy!

A4 Infociacho