Ogłoszenia dla Rodziców
Kontakt z Nami
Dziennik

Logowanie do witryny

Otwórz Panel

Informacje dla Rodziców dotyczące programu „Jedz z Głową”
W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi programu profilaktyczno – zdrowotnego „Jedz z Głową” zamieszczamy poniżej list z wyjaśnieniami od jego realizatorów. Zobacz list.

 Wnioski o przyznanie stypendium na ten rok szkolny przyjmowane będą w dniach 3 -16.09.2019r. przez pedagoga szkolnego (pokój nr 13) w godzinach dyżuru.

Termin 16 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym. 

Ulotka z zakresem ubezpieczenia i niezbędnymi informacjami dotyczącymi zgłoszenia roszczenia - zobacz

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - zobacz

Oświadczenie grupowe rodziców o zapoznaniu się z OWU (lista do podpisania przez rodziców) - zobacz

Indywidualne oświadczenie rodzica, że zapoznał się z OWU - zobacz

Upoważnienie dla Inter- Broker - zobacz

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych - zobacz

Druk zgłoszenia szkody - zobacz

 

A4 Infociacho