Kontakt z Nami
Dziennik

Logowanie do witryny

Otwórz Panel

             W naszej szkole funkcjonuje Oddział Przedszkolny, w którym dzieci pięcio- i sześcioletnie mogą przebywać od godziny 7.00 do 17.00. Zajęcia w ramach podstawy programowej odbywają się w godzinach od 8.00 do 13.00.

              Cele i założenia wynikające z podstawy programowej realizujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Rozwój – Wychowanie – Edukacja” wydawnictwa Nowa Era. Uzupełniamy go wieloma nowatorskimi, ciekawymi metodami, które stosowane są na zajęciach - zarówno w szkole, jak i poza nią, np. podczas licznych wycieczek i wyjść do pobliskich ośrodków kulturalnych: domów kultury, muzeów, kin, teatrów, teatrów muzycznych czy bibliotek.

             Dzieci mogą rozwijać swoje artystyczne pasje dzięki cotygodniowemu uczestnictwu w zajęciach plastycznych i muzycznych, które są realizowane przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury Nr 2, przy ul. Bernardyńskiej. Ponadto, jesteśmy stałymi bywalcami w: Miejskiej Bibliotece Publicznej (lekcje biblioteczne, spotkania autorskie), Centrum Spotkania Kultur (zajęcia w pokoju sensorycznym, warsztaty, wystawy, lekcje), Domu Słów (wystawy). Co roku organizujemy także wycieczki ku uciesze i rozrywce dzieci np. do Straży Pożarnej i Muzeum Wsi Lubelskiej, Parków Rozrywki, Sal Zabaw. Odbywają się one we współpracy i dzięki nieocenionemu wsparciu rodziców.

             Niezwykle ważny jest dla nas rozwój fizyczny naszych wychowanków, dlatego zapewniamy im różne metody aktywności, prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, takie jak: gimnastyka korekcyjna, gimnastyka artystyczna czy zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Dzieci mają również szansę popracować nad swoją kondycją fizyczną w trakcie zabaw ruchowych w sali, na boisku szkolnym i placu zabaw, zlokalizowanym obok boiska szkolnego.

             Wychowujemy naszych uczniów w duchu wartości patriotycznych oraz uczestniczymy w licznych akademiach szkolnych, gdzie dzieci mogą obcować z żyjącymi patronami naszej szkoły – partyzantami Lubelszczyzny.

             Prawidłowy i harmonijny rozwój naszych uczniów odgrywa dla nas kluczową rolę, dlatego dzieci są diagnozowane dwa razy w roku, a w razie potrzeby - wysyłane na pogłębioną diagnozę do współpracującej ze szkołą poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów, zapewniamy im zajęcia kompensacyjne i wspierające ich potrzeby. Robimy to zarówno w trakcie codziennej pracy, jak i na zajęciach ze specjalistami: logopedą, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

             W naszej pracy koncentrujemy się na kształceniu mądrych i szczęśliwych dzieci. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych pedagogów, zapewniamy im zarówno wsparcie, jak i swobodę rozwoju. Czują się u nas kochane, akceptowane, aktywne i wolne, co widać na co dzień, kiedy niejednokrotnie trudno im opuścić grupę i pójść z rodzicami do domu.

Serdecznie zapraszamy Państwa dzieci do podjęcia nauki w naszym oddziale przedszkolnym.

Wychowawczynie Oddziału Przedszkolnego

Zobacz - Programy i innowacje realizowane w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020

Pobierz - Prezentację mam 6 lat

Zobacz - Prezentację mam 6 lat

 

A4 Infociacho