Start
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

 

 

Logo SP 24 black


konkurs jak glosowac na szkole

       Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu Empiku „Tysiąc powodów by czytać”. Mamy szansę wygrać 1000 książek dla biblioteki szkolnej. Konkurs polega na codziennym głosowaniu w plikacji mobilnej Empiku na pracę plastyczną, wykonaną przez uczniów naszej szkoły. Głosowanie  rozpoczyna się 24 października, a zakończy się 28 listopada 2019 r. Bardzo ważne jest zaangażowanie całej naszej społeczności szkolnej. Prosimy naszych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przyjaciół szkoły o aktywny udział w głosowaniu na naszą szkołę. Konkurs wygra 10 szkół z najwyższą liczbą głosów.

Więcej informacji na stronie: https://www.empik.com/biblioteki/zaglosuj

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie recytatorskim poezji patriotycznej organizowanym w ramach III Dnia z Biblioteką.

Konkurs zorganizowany jest dla dwóch kategorii wiekowych:

  • „Polska – nasza Ojczyzna” dla klas I-IV
  • „Historia Polski w poezji” dla klas V-VIII

Z danej klasy udział w konkursie recytatorskim może wziąć maksymalnie 3 uczniów. Recytacje oceniać będzie komisja konkursowa.

Prosimy o zgłaszanie recytatorów do biblioteki szkolnej w terminie do 7 listopada 2019 r. Konkurs odbędzie się 14 listopada 2019 r. od godz. 9.45. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz Regulamin konkursu w bibliotece szkolnej.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Biblioteka szkolna

Zaproszenie

     Klasa II A projekcją filmu pt. "Wyprawa Magellana" rozpoczęła swoją przygodę z Młodzieżową Akademią Filmową w kinie Bajka.

     Klasa II A wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Maska -niejedną kryje tajemnicę" pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Konkurs zorganizowany został z okazji obchodzonego 5 listopada Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Dzieci wykonały własnoręcznie maskę ulubionej postaci literackiej. Były wśród nich maski: Wilka, Czerwonego  Kapturka, Belli, Kota w Butach, Królewny Śnieżki i wiele innych. Najpiękniejsze maski zostały wysłane do Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedżwiadzie w woj. podkarpackim.

Klasa II A w Akademii Filmowej

Akcja wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 24 w zbiórce pieniędzy dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

    dzien nauczyciel

W poniedziałek 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej – Święto naszych nauczycieli, pedagogów i wychowawców. O godzinie 8.45 klasy spotkały się ze swoimi wychowawcami, były to ciekawe zajęcia rozwijające zdolności uczniów, warsztaty kulinarne i klasowe konkursy. O godzinie 10.30 odbyła się w szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W czwartek i piątek (10-11 X) na lekcjach katechezy uczniowie klas V-VIII czytali wybrane przez siebie teksty Jana Pawła II. Każdy z uczniów prezentował na forum klasy przygotowane cytaty naszego Ojca Świętego i objaśniał jego znaczenie dla siebie i wspólnoty Kościoła.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i wychowawcy zapraszają całą społeczność szkoły na 4. Nocną Milę Niepodległości. Szczegółowe informacje u nauczycieli wychowania fizycznego i na stronie organizatora.

bieg niepodleglosci

Finał zbiórki na Lubelskie Schronisko dla Zwierząt

       4 października w naszej szkole dobiegła końca zbiórka organizowana przez Szkolne Koło Wolontariatu. Przez tydzień dzięki życzliwości rodziców i uczniów naszej szkoły zebraliśmy blisko 70 koców, ponad 100 puszek  i  47 opakowań suchej karmy dla  psów i kotów. Ponadto wśród darów znalazły się legowisko, zabawki i smycze.

libraryclipart3PRACE ODDAJEMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Konkurs trwa do 25 października 2019 r.

 

libraryclipart3PRACE ODDAJEMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Konkurs trwa do 25 października 2019 r.

 

Uczniowie klasy II a biorą udział w II edycji konkursu edukacyjnego propagującego codzienne czytanie "Szkolne przygody Gangu Słodziaków".  W  ramach projektu, w piątek 27 września odbył się w naszej klasie Dzień Głośnego Czytania z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Ģłośnego Czytania, który wypada 29 września. Uczniowie czytali kolegom i koleżankom z klasy fragmenty ulubionych lektur. Najlepsi zaprezentują się następnie przed młodszymi kolegami z oddziału przedszkolnego. 

W dniach 30.09 – 04.10.2019 w naszej szkole odbędzie się zbiórka na rzecz Lubelskiego Schroniska dla Zwierząt.

Dnia 18 września 2019r. uczniowie klasy4 b uczestniczyli w ramach  Lubelskiego Festiwalu Nauki w zajęciach "Dlaczego pszczoły są ważne?". Uczniowie mieli możliwość oglądać pod mikroskopami owady i preparaty związane z pszczołami.

W dniu 17 września 2019 uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem Krystyną Klimek uczestniczyli w obchodach 80 rocznicy agresji Rosji na Polskę, które rozpoczęły  się Mszą św.

W dniu 13 września dzieci z oddziału „0” i klasy I „a” wzięły udział w uroczystych obchodach 4 Rocznicy utworzenia Litewsko – Polsko - Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego.

Uczniowie klas ósmych należący do Szkolnego Koła Wolontariatu pod opieką nauczyciela R. Karkoszki, w poniedziałek 9 września, wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Lubelskie Schronisko dla Zwierząt znajdujące się przy ul. Metalurgicznej.

W dniu 5 września społeczność naszej szkoły wraz z dyrekcją oraz wychowawcami uczestniczyła we Mszy Świętej inaugurującej nowy rok szkolny.

W poniedziałek 2 września w naszej Szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. W sali gimnastycznej zgromadzili się: Dyrekcja, Patroni Szkoły, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.

 Wnioski o przyznanie stypendium na ten rok szkolny przyjmowane będą w dniach 3 -16.09.2019r. przez pedagoga szkolnego (pokój nr 13) w godzinach dyżuru.

Termin 16 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym. 

2 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/20. Pani Dyrektor Barbara Wanat przywitała uczniów, rodziców i nauczycieli.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 02 września 2019 r.

Podstawa prawna:
– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Ferie zimowe: 13 – 26 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Wiosenna przerwa świąteczna: 09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Egzamin ósmoklasisty: 21 kwietnia - 23 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

  • 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 w SP nr 24 w Lublinie ustalone przez Radę RodzicówSamorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną:

  • 31.10.2019
  • 02.01.2020
  • 03.01.2020
  • 21-23.04.2020 - Egzaminy ósmoklasistów, dni wolne dla klas I-VII
  • 24.04.2020
  • 12.06.2020

 

 Biuletyn Informacji Publicznej szkolapamieta  MEiN  poznajPolske   bezpieczne interneciaki      
 umiem plywac  szkola bez przemocy  cala niecala  akademia przyszlosci  sieciaki logo      
szkola promujaca zdrowie mleko z klasa sport szkolny 3 certyfikat kubus owoce w szkole      

A4 Infociacho