Z życia klas I - III
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel


       Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu Empiku „Tysiąc powodów by czytać”. Mamy szansę wygrać 1000 książek dla biblioteki szkolnej. Konkurs polega na codziennym głosowaniu w plikacji mobilnej Empiku na pracę plastyczną, wykonaną przez uczniów naszej szkoły. Głosowanie  rozpoczyna się 24 października, a zakończy się 28 listopada 2019 r. Bardzo ważne jest zaangażowanie całej naszej społeczności szkolnej. Prosimy naszych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przyjaciół szkoły o aktywny udział w głosowaniu na naszą szkołę. Konkurs wygra 10 szkół z najwyższą liczbą głosów.

Więcej informacji na stronie: https://www.empik.com/biblioteki/zaglosuj

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie recytatorskim poezji patriotycznej organizowanym w ramach III Dnia z Biblioteką.

Konkurs zorganizowany jest dla dwóch kategorii wiekowych:

  • „Polska – nasza Ojczyzna” dla klas I-IV
  • „Historia Polski w poezji” dla klas V-VIII

Z danej klasy udział w konkursie recytatorskim może wziąć maksymalnie 3 uczniów. Recytacje oceniać będzie komisja konkursowa.

Prosimy o zgłaszanie recytatorów do biblioteki szkolnej w terminie do 7 listopada 2019 r. Konkurs odbędzie się 14 listopada 2019 r. od godz. 9.45. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz Regulamin konkursu w bibliotece szkolnej.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Biblioteka szkolna

     Klasa II A projekcją filmu pt. "Wyprawa Magellana" rozpoczęła swoją przygodę z Młodzieżową Akademią Filmową w kinie Bajka.

     Klasa II A wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Maska -niejedną kryje tajemnicę" pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Konkurs zorganizowany został z okazji obchodzonego 5 listopada Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Dzieci wykonały własnoręcznie maskę ulubionej postaci literackiej. Były wśród nich maski: Wilka, Czerwonego  Kapturka, Belli, Kota w Butach, Królewny Śnieżki i wiele innych. Najpiękniejsze maski zostały wysłane do Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedżwiadzie w woj. podkarpackim.

Klasa II A w Akademii Filmowej

Akcja wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 24 w zbiórce pieniędzy dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

    dzien nauczyciel

W poniedziałek 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej – Święto naszych nauczycieli, pedagogów i wychowawców. O godzinie 8.45 klasy spotkały się ze swoimi wychowawcami, były to ciekawe zajęcia rozwijające zdolności uczniów, warsztaty kulinarne i klasowe konkursy. O godzinie 10.30 odbyła się w szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W czwartek i piątek (10-11 X) na lekcjach katechezy uczniowie klas V-VIII czytali wybrane przez siebie teksty Jana Pawła II. Każdy z uczniów prezentował na forum klasy przygotowane cytaty naszego Ojca Świętego i objaśniał jego znaczenie dla siebie i wspólnoty Kościoła.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i wychowawcy zapraszają całą społeczność szkoły na 4. Nocną Milę Niepodległości. Szczegółowe informacje u nauczycieli wychowania fizycznego i na stronie organizatora.

bieg niepodleglosci

Finał zbiórki na Lubelskie Schronisko dla Zwierząt

       4 października w naszej szkole dobiegła końca zbiórka organizowana przez Szkolne Koło Wolontariatu. Przez tydzień dzięki życzliwości rodziców i uczniów naszej szkoły zebraliśmy blisko 70 koców, ponad 100 puszek  i  47 opakowań suchej karmy dla  psów i kotów. Ponadto wśród darów znalazły się legowisko, zabawki i smycze.

libraryclipart3PRACE ODDAJEMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Konkurs trwa do 25 października 2019 r.

 

libraryclipart3PRACE ODDAJEMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Konkurs trwa do 25 października 2019 r.

 

Uczniowie klasy II a biorą udział w II edycji konkursu edukacyjnego propagującego codzienne czytanie "Szkolne przygody Gangu Słodziaków".  W  ramach projektu, w piątek 27 września odbył się w naszej klasie Dzień Głośnego Czytania z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Ģłośnego Czytania, który wypada 29 września. Uczniowie czytali kolegom i koleżankom z klasy fragmenty ulubionych lektur. Najlepsi zaprezentują się następnie przed młodszymi kolegami z oddziału przedszkolnego. 

W dniach 30.09 – 04.10.2019 w naszej szkole odbędzie się zbiórka na rzecz Lubelskiego Schroniska dla Zwierząt.

Dnia 18 września 2019r. uczniowie klasy4 b uczestniczyli w ramach  Lubelskiego Festiwalu Nauki w zajęciach "Dlaczego pszczoły są ważne?". Uczniowie mieli możliwość oglądać pod mikroskopami owady i preparaty związane z pszczołami.

W dniu 17 września 2019 uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem Krystyną Klimek uczestniczyli w obchodach 80 rocznicy agresji Rosji na Polskę, które rozpoczęły  się Mszą św.

W dniu 13 września dzieci z oddziału „0” i klasy I „a” wzięły udział w uroczystych obchodach 4 Rocznicy utworzenia Litewsko – Polsko - Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego.

Uczniowie klas ósmych należący do Szkolnego Koła Wolontariatu pod opieką nauczyciela R. Karkoszki, w poniedziałek 9 września, wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Lubelskie Schronisko dla Zwierząt znajdujące się przy ul. Metalurgicznej.

W dniu 5 września społeczność naszej szkoły wraz z dyrekcją oraz wychowawcami uczestniczyła we Mszy Świętej inaugurującej nowy rok szkolny.

W poniedziałek 2 września w naszej Szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. W sali gimnastycznej zgromadzili się: Dyrekcja, Patroni Szkoły, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.

2 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/20. Pani Dyrektor Barbara Wanat przywitała uczniów, rodziców i nauczycieli.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 02 września 2019 r.

Podstawa prawna:
– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Ferie zimowe: 13 – 26 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Wiosenna przerwa świąteczna: 09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Egzamin ósmoklasisty: 21 kwietnia - 23 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

  • 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 w SP nr 24 w Lublinie ustalone przez Radę RodzicówSamorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną:

  • 31.10.2019
  • 02.01.2020
  • 03.01.2020
  • 21-23.04.2020 - Egzaminy ósmoklasistów, dni wolne dla klas I-VII
  • 24.04.2020
  • 12.06.2020

A4 Infociacho