Z życia klas I - III
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel


Grupa Zerowa z p.Urszulą Zawadzką odwiedziła Ogród Saski. Oglądaliśmy rośliny budzące się po zimie, słuchaliśmy pierwszych odgłosów ptaków, spotkaliśmy rodzinkę pawi.

Klasa „0” była na wycieczce w Regionalnym Muzeum Cebularza, gdzie spotkała się z legendarną Esterką i piekarzem Frankiem.

Uczniowie kl. „0” z wych. Urszulą Zawadzką oglądali w MDK nr 2 wystawę „Misjonarze Afryki”.

Dzisiaj grupa „0” oglądała w CSK niezwykłą wystawę FIGUR STALOWYCH. 

Dzieciaki z kl. 0 odbyły magiczną podróż w dawne czasy …. przeniosły się  ze swoją panią wych. Urszulą Zawadzką do dawnej Apteki, gdzie powstawały specyfiki, syropy i mikstury na niedomagania i choroby, których dawniej było bardzo wiele.

Na zajęciach poznajemy wiele legend i podań związanych z historią Polski.

Dzieci z oddziału przedszkolnego przebywają często na świeżym powietrzu.

W oddziale przedszkolnym realizujemy wiele programów patriotycznych, wzbogacających wiedzę naszych podopiecznych o wartości i informacje dotyczące naszego miasta, regionu czy kraju.

Na co dzień promujemy wartości związane z historią naszego regionu i patronami naszej szkoły tj. Partyzantami Lubelszczyzny.

W szkole rozwijamy kreatywność i twórcze pasje naszych uczniów. Stwarzamy warunki do rozwoju wyobraźni, ekspresji i wrażliwości.

Bardzo owocnie układa się współpraca z naszą szkolną biblioteką.

Na naszych zajęciach przeprowadzamy różne eksperymenty i doświadczenia, aby poznawać świat przyrody, fizyki i rządzące światem prawa natury.

W Szkole Podstawowej nr 10 im. H. Sienkiewicza w dn.7.02.2019 r. odbyła się II Międzyszkolna Konferencja EDUKACJA Z WYOBRAŹNIĄ  z cyklu „Innowacja w edukacji”.

W styczniu odbyły się klasowe „Jasełka”, na które zaprosiliśmy Dyrekcję szkoły, ale przede wszystkim rodziców i dziadków. Bardzo długo przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia, zrobiliśmy wiele prezentów świątecznych, żmudnie ćwiczyliśmy nasze role i choreografię, nauczyliśmy się kolęd tradycyjnych i nowoczesnych. Rodzice przygotowali dla nas słodki poczęstunek i zapewnili wsparcie w tak tremującym wydarzeniu. Za to wszystkim Rodzicom bardzo dziękujemy.

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I - III po raz piąty z wielkim zaangażowaniem i zainteresowaniem uczestniczą w miejskim projekcie warsztatów literacko - artystycznych prowadzonych w "Domu Słów, Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN" pt. "Design literacki". "Design literacki" to program cyklicznych zajęć z edukatorami "Domu Słów" w ramach, których uczniowie podejmują działalność plastyczno - artystyczną w oparciu o konkretną literaturę dziecięcą.

Uczniowie naszej szkoły i rodzice włączyli się w Ogólnopolską Akcję "Paczka dla Bohatera", która miała na celu pomoc kombatantom, ludziom, którzy walczyli o niepodległość naszego kraju, naszym Patronom. 

Od 26.11 do 14.12 Samorząd Uczniowski klas I - VIII zbierał produkty spożywcze i chemiczne z długim terminem przydatności. Artykuły i kartki z życzeniami dla naszych Bohaterów zostały przekazane w dniu 14.XII.2018 r. do Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie, która była koordynatorem akcji w Lublinie. Następnie paczki przekazano kombatantom. Koordynatorkami akcji w naszej szkole były pani Alicja Pruchniak opiekun SU klas I - III i pani Marzena Witeska opiekun SU klas IV - VIII.

Zobacz na Facebook

Zobacz na TVP3 Lublin

W dniu 11 listopada 2018 r. uczniowie pod opieką pani Moniki Kaniewskiej - Ozimek wzięli udział w miejskich uroczystościach z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 24 składał się z uczniów klasy VIII "b" - Paweł Skóra, Justyna Kręglicka, Martyna Krocz.

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:

W terminie głównym:

  1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)– godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

  1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
  2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 11:00
  3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 11:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 19 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 19 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym  26 czerwca 2019 r.

Informujemy, że na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020


zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony ze szczegółowymi informacjami o egzaminie

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w następujących terminach:
29 października 2018 r. - język angielski (90 min)
30 października 2018 r. - języka polski (120 min)
31 października 2018 r. - matematyka (100 min)
Egzaminy odbędą się na podanych wcześniej uczniom godzinach lekcyjnych.
Pozostałe lekcje odbędą się według planu.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

A4 Infociacho