Przyjaciele Szkoły
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

W szkole rozwijamy kreatywność i twórcze pasje naszych uczniów. Stwarzamy warunki do rozwoju wyobraźni, ekspresji i wrażliwości.

Wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Ponadto przy wspólnym stole dzieci uczą się współpracy, dzielenia się artykułami plastycznymi, pomagania innym, uprzejmości, uczynności. Tworzą prace grupowe i indywidualne. Są zawsze dumne ze swoich prac i niezmiernie szczęśliwe.

A4 Infociacho