Z życia klas I - III
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

4 grudnia obchodzimy święto wszystkich górników potocznie nazywane Barbórka. Pochodzi od imienia św. Barbary, patronki górników. Z tej okazji w klasie 1b odbyło się spotkanie z górnikiem. Pan przyszedł w swoim galowym mundurze i opowiadał nam o ciężkiej pracy pod ziemią. Pokazał uczniom kask i górniczą latarkę. Każde z dzieci chętnie zakładało na głowę kask oraz czapkę górniczą z czarnym pióropuszem.

Rekrutacja oddział klas pierwszych 2023/2024

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 27 lutego do 13 marca 2023r.

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 24, wymaga złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do naszej szkoły.

Termin składania wniosków: od 21 marca 2023 r. godz. 8.00 do 28 marca  2023 r. godz. 14.00

Szczegółowe informację znajdują się w zakładce  STREFA RODZICA – Rekrutacja - oddział klas pierwszych.

A4 Infociacho