Wychowanie patriotyczne
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

W tym roku obchodziliśmy 104 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji uczniowie klas szóstych oraz chór przygotowali krótki montaż słowno-muzyczny. Uroczysta akademia odbyła się 10 listopada w sali gimnastycznej. Tego dnia uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły o godz. 11.11 wspólnie odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, włączając się do akcji „Szkoła do Hymnu”.

Rekrutacja oddział klas pierwszych 2023/2024

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 27 lutego do 13 marca 2023r.

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 24, wymaga złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do naszej szkoły.

Termin składania wniosków: od 21 marca 2023 r. godz. 8.00 do 28 marca  2023 r. godz. 14.00

Szczegółowe informację znajdują się w zakładce  STREFA RODZICA – Rekrutacja - oddział klas pierwszych.

A4 Infociacho