Z życia klas I - III
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Minął rok szkolny, dla niektórych z nas dopiero pierwszy, dla innych kolejny. Nadeszły upragnione i długo oczekiwane wakacje. Jednak zanim się rozstaliśmy byliśmy jeszcze przez chwilę razem, by zobaczyć jak wiele już potrafimy, jak dużo umiemy, jak bardzo się staraliśmy.
My - nauczyciele zawsze z wielką przyjemnością nagradzamy starania swoich uczniów. W naszym imieniu Pani Dyrektor Joanna Kahlan wręczyła nagrody za wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia oraz systematyczną i pilną naukę.
Podziękowania i dyplomy otrzymali także nasi Rodzice. Pani Dyrektor i Wychowawcy dziękowali za Ich pomoc, wsparcie, za okazywaną nam życzliwość i zrozumienie.
Po części oficjalnej uczniowie klasy 3a pod kierunkiem wychowawczyni pani Moniki Kaniewskiej - Ozimek zaprezentowali program artystyczny.
Żegnając się, życzyliśmy wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku.

                                         UDANYCH WAKACJI !!!


                                                                      Monika Kaniewska-Ozimek

 

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho