Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

20 czerwca 2023 roku w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie odbyło się spotkanie z laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów artystycznych. Za swoje osiągnięcia uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Były również stypendia – dla tych, którzy w I okresie uzyskali średnią ocen co najmniej 4,80 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Podczas części artystycznej wystąpili tancerze z MDK „Pod Akacją” oraz zaśpiewał Denys Hryshchuk - uczeń naszej szkoły, którego przygotowywał pan Ireneusz Krupa.

W gronie 151 nagrodzonych znalazły się również uczennice naszej szkoły.

- Lena Jankowska i Magdalena Kicia z klasy 8b (konkursy literackie).

- Adrianna Manailo i Julia Bielecka z klasy 5b oraz Lena Adamczyk z klasy 4a (konkursy plastyczne).

Ada i Lena otrzymały stypendium Prezydenta Miasta Lublin.

Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jesteśmy z Was dumni!

 

Piosenka w wykonaniu Denysa Hryshchuka

Artykuły o wydarzeniu:

Dziennik Wschodni

Miasto Lublin

Radio Lublin

Kurier Lubelski

 

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho