Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

22 czerwca 2023 roku ósmoklasiści po raz ostatni spotkali się na uroczystości zakończenia roku szkolnego w murach naszej szkoły.

Było poważnie i uroczyście, gdy Pani Dyrektor Joanna Kahlan dziękowała wszystkim za kończący się rok szkolny, wręczała wspólnie z wychowawcami nagrody za wyniki w nauce oraz gratulowała rodzicom.

Było wesoło i śpiewająco podczas części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas 5-8 pod kierunkiem pani Beaty Szpetko i pana Ireneusza Krupy. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy udali się do sal lekcyjnych, by tam odebrać od wychowawców świadectwa oraz życzyć sobie powodzenia w szkołach ponadpodstawowych.

Lekcja języka polskiego

Lekcja języka angielskiego

Lekcja matematyki

Piosenka wakacyjna

 

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho