Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Posilek w szkole i domu

Informujemy , że nasza placówka będzie realizować projekt : Wieloletni rządowy program ,,Posiłek w szkole i domu "na lata 2019-2023. Moduł 3

W ramach programu będą realizowane zadania :

1.Usługi remontowo-adaptacyjne w stołówce lub pomieszczeniu przeznaczonym do spożywania posiłków.

       - wymiana drzwi wejściowych na stołówkę szkolną oraz  pomieszczeń zaplecza kuchennego.

2. Wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej.

      - zakup nowego sprzętu gastronomicznego oraz urządzeń do przechowywania żywności.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho