Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Podczas wyborów, które odbyły się 15 września, ustalono następujący skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca Samorządu- Olga Tychmanowicz- klasa VIII b

Zastępca Przewodniczącej - Aleksandra Stuleblak- klasa VIII a

Skarbnik- Filip Puzio- VII b

Przewodnicząca Sekcji Dziennikarskiej- Amelia Turska- klasa V a

Członkowie Sekcji Dziennikarskiej:

- Adam Martyn- klasa VI b

- Zuzanna Lambert- klasa VIII b

- Weronika Błażejewska- klasa VII a

Przewodnicząca Sekcji Informacyjnej- Aniela Bęczyńska- klasa VI b

Członkowie Sekcji Informacyjnej:

- Adam Mackiewicz- klasa VIII b

- Antoni Słowiński- klasa VII a

- Maciej Bidziński- klasa V a

Przewodniczący Sekcji Sportowej- Filip Mazur- klasa VII a

Członkowie Sekcji Sportowej:

- Patrycja Kołodziej- klasa VII a

- Aleksander Manailo- klasa IV a

- Paweł Osmoliński- klasa VI a 

Przewodniczący Sekcji Artystycznej- Denis Hryshcuk- klasa VI b

Członkowie Sekcji Artystycznej:

- Lena Mazur- klasa IV a

- Oliwia Maciejewska- klasa V a

- Jakub Zubrzycki- klasa VII b

 

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho