Samorząd szkolny
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 ruszył cykl spotkań dla szkół, które wygrały w III edycji konkursu „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie".

19 września odwiedziła nas Pani Klaudyna Mach z Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży Teatrikon. Przeprowadziła warsztaty dla Szkolnego Zespołu Roboczego. Celem zajęć była integracja grupy oraz omówienie etapów realizacji SBO.

20 września wzięliśmy udział w spotkaniu, które odbyło się w ACKiM Chatka Żaka. Uczestniczyły w nim Zespoły Robocze wszystkich szkół, które realizaują SBO. Wydarzenie dotyczyło promocji inicjatywy w społecznościach szkolnych, ale było też okazją do wymiany doświadczeń i podsumowania dotychczasowych działań.

Magdalena Hładuniuk

 

A4 Infociacho