Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 ruszył cykl spotkań dla szkół, które wygrały w III edycji konkursu „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie".

19 września odwiedziła nas Pani Klaudyna Mach z Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży Teatrikon. Przeprowadziła warsztaty dla Szkolnego Zespołu Roboczego. Celem zajęć była integracja grupy oraz omówienie etapów realizacji SBO.

20 września wzięliśmy udział w spotkaniu, które odbyło się w ACKiM Chatka Żaka. Uczestniczyły w nim Zespoły Robocze wszystkich szkół, które realizaują SBO. Wydarzenie dotyczyło promocji inicjatywy w społecznościach szkolnych, ale było też okazją do wymiany doświadczeń i podsumowania dotychczasowych działań.

Magdalena Hładuniuk

 

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho