Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

W ramach Lubelskiego Festiwalu nauki nasza klasa – obecnie VIIIa, corocznie bierze udział w warsztatach i seminariach organizowanych przez różne uczelnie. Po niezapomnianych warsztatach organizowanych przez Akademię Medyczną, w których mieliśmy przyjemność wziąć udział w roku ubiegłym, obecnie postanowiliśmy postawić na inną uczelnię Katolicki Uniwersytet Lubelski. Byliśmy na trzech projektach, w których uczniowie zdobyli cenną wiedzę z zakresu psychologii, zdrowia psychicznego i fizycznego.

W pierwszym projekcie na KUL przy Al. Racławickich dowiedzieliśmy się, jak bardzo umysł ludzki może być doskonały i jakie niesamowite rzeczy potrafi zapamiętać a potem odtworzyć. W projekcie pod tytułem „Zakamarki naszego umysłu” po sporej dawce wiedzy o ludziach ze spektrum autyzmu – SAWANTACH - o umiejętnościach niespotykanych u zdrowych psychicznie uczniowie spróbowali swoich sił w odtworzeniu obrazu kameleona widzianego przez 15 sekund. Okazało się to nie takie proste zadanie dla ósmoklasistów.

Drugi projekt organizowany przez Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych KUL pod tytułem „Sprawdź, co potrafią Twoje oczy” dotyczył profilaktyki zmysłu wzroku. Uczniowie mogli sprawdzić swój wzrok, dowiedzieli się jak dbać o oczy, aby ich stan w dobie komputeryzacji nie ulegał pogorszeniu.

Trzeci projekt zatytułowany „Doceń wodę, która jest w tobie” dotyczył roli, jaką odgrywa codzienne picie wody dla zdrowia człowieka. Uświadomił młodym ludziom, jakie są konsekwencje nie dostarczania odpowiedniej jej ilości. Mieliśmy okazję degustacji nowej na rynku wody z Roztocza o nazwie „Rodowita”.

Wychowawczyni klasy VIIIA – Renata Ślusarczyk

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho