Wychowanie patriotyczne
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Klasa 6b reprezentowała naszą szkołę podczas spotkania z niezwykłym człowiekiem – rabinem, naukowcem, teologiem i nauczycielem judaizmu prof. Abrahamem Skórką. Otrzymał on tytuł doktora honoris causa podczas inauguracji roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Odwiedził również naszą szkołę, spotkał się z panią dyrektor Joanną Kahlan oraz uczniami klasy 6b, do których wygłosił krótką przemowę. Zwrócił uwagę, by starali się pielęgnować takie wartości jak wolność, demokrację, szacunek dla drugiego człowieka oraz osobistą godność, gdyż bez nich niemożliwe jest prawdziwe życie.

                                                                           Beata Szpetko

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho