Ciekawe wydarzenia z życia Świetlicy
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Świetlica szkolna wraz z grupą zerową Przedszkola nr 4 rozpoczęła realizację projektu "starsi czytają maluchom". Założeniem projektu jest integracja środowiska szkolnego i przedszkolnego oraz zbliżenie uczniów i przedszkolaków do literatury, książki, rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Projekt zaplanowano w formie cyklicznych spotkań od października 2023 do czerwca 2024. Opiera się na czytaniu przez starszych uczniów książek pochodzących ze zbiorów biblioteczki świetlicowej, biblioteki szkolnej, tematyką nawiązujących do aktualnie realizowanych bloków tematycznych. Oczekiwanymi efektami będą: wypowiadanie się na temat treści utworu, skupienie uwagi, bogacenie słownictwa, nawiązywanie nowych przyjaźni. Projekt realizowany jest w świetlicy szkolnej przez Urszulę Zawadzką, oprawę muzyczno - ruchową zapewnia Anna Paprocka. Starsi uczniowie i przedszkolaki z zapałem i ciekawością czekają na każde, wspólne zajęcia.

Opracowała: U. Zawadzka

 

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho