Rekrutacja oddział klas pierwszych
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

 Aktualności rekrutacyjne:

Rusza rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych
Informacja dotycząca naboru do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

SZANOWNIE RODZICE !


W dniu 1 kwietnia 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do oddziału przedszkolnego działającego w naszej szkole i do klasy I dla dzieci z obwodu naszej szkoły . Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Lubelskiego Portalu Oświatowego.
W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku zgłoszeniowego w formie elektronicznej, należy skontaktować się telefonicznie ze szkołą w godz. 10.00 – 14.00 - numer telefonu: 81-53-215-20.

 
List do rodziców
 

Dodatkowe informacje dotyczące terminów zgłoszeń i rekrutacji do klas pierwszych znajdą Państwo pod poniższym adresem.

 

NOWE KRYTERIA w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniajacym do szkół podstawowych, określa:

-obwieszczenie

-Strona Urzędu Miasta

 
 

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów

na rok szkolny 2020/2021 

Do klasy pierwszej

publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania wniosków: od1 kwietnia do 8 kwietnia 2020r.

 

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin rekrutacji: od 21 kwietnia 2020r., godz. 8.00 do 28 kwietnia 2020r. godz. 14.00

Wnioski i zgłoszenia rekrutacyjne będą dostępne na stronie: www.rekrutacja.sp.lublin.eu oraz w sekretariacie szkoły.

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego wymaga złożenia wniosku rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin rekrutacji: od 1 kwietnia 2020r. , godz. 8.00 do 10 kwietnia 2020r. godz. 12.00

plakat sp24

A4 Infociacho