Samorząd szkolny
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

2 października 2019 r odbył się pierwszy informacyjno – porządkowy apel Samorządu Uczniowskiego. Społeczności szkolnej klas IV – VIII zaprezentowała się rada Samorządu Uczniowskiego wybrana w demokratycznych wyborach dnia 23.09.2019r. Rada przedstawiła swój plan działania na bieżący rok szkolny oraz zachęciła wszystkich zainteresowanych do współpracy. Pani dyrektor Barbara Wanat przypomniała wszystkim zgromadzonym o zakazie używania telefonów komórkowych na terenie szkoły, o obowiązujących regulaminach, zasadach pożądanego zachowania się podczas pobytu w szkole i obowiązujących procedurach. Przypominała również, że w szkole funkcjonuje monitoring w celu nadzorowania bezpiecznego pobytu uczniów w szkole.

A4 Infociacho