Stołówka
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

 OPŁATY

MIESIĄC: MARZEC

OPŁATY ZA POSIŁKI WYNOSZĄ:

DNI POSIŁKOWYCH:  JEST 23

DZIECI

OBIADY 23 x 4,0zł = 92,00ZŁ


 

PRACOWNICY

OBIADY 23 x 8,20zł = 188,60ZŁ

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 10  MARCA 2023

NA INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE UCZNIA/PRACOWNIKA

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ, MIESIĄC ZA KTÓRY DOKONUJEMY OPŁATY NP. JAN KOWALSKI KL.1 B OBIADY ZA MARZEC  2023r.

 


JADŁOSPIS znaleźć można tutaj

                            

Rekrutacja oddział klas pierwszych 2023/2024

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 27 lutego do 13 marca 2023r.

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 24, wymaga złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do naszej szkoły.

Termin składania wniosków: od 21 marca 2023 r. godz. 8.00 do 28 marca  2023 r. godz. 14.00

Szczegółowe informację znajdują się w zakładce  STREFA RODZICA – Rekrutacja - oddział klas pierwszych.

A4 Infociacho