Szkoła w sercu miasta
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

  „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro - Ojczyznę”

Jan Paweł II        

      NASZA SZKOŁA:                                                                       

 • Łączy w sobie 100 – letnią tradycję z nowoczesnością.

 • Znajduje się w centrum Lublina.

 • Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym naszego miasta.

 • Przyjazna uczniom i rodzicom.

 • Rozwija językowo, artystycznie i sportowo.

 • Nagrodzona Pucharem Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

 • Wyróżniona Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem „Pro Memoria” za działania wychowawcze w duchu patriotyzmu.

 • Medal 700 – lecia Lublina, Medal za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

                       CO NAS WYRÓŻNIA:

 •  Praca nad sukcesem edukacyjnym każdego dziecka.
 •  Wychowanie w duchu patriotycznym.
 •  Rozwój umiejętności językowych: język angielski, język hiszpański, język niemiecki.
 •  Realizacja projektów edukacyjnych we współpracy z instytucjami kultury.
 •  Laureaci konkursów przedmiotowych, literackich i artystycznych.
 •  Osiągnięcia sportowe i innowacje z gimnastyki sportowej.
 •  Klasy sportowe o profilu piłki siatkowej w ramach „Akademii Sportowej”.
 •  Atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne.

                NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY:

 • Profesjonalnie przygotowaną kadrę pedagogiczną.
 • Oddział przedszkolny dla dzieci 5 i 6 - letnich.
 • Naukę w systemie jednozmianowym od 800 do 1600  .
 • Nowoczesną bazę dydaktyczną - m.in. pracownie przedmiotowe, sale wyposażone w tablice interaktywne, dwie pracownie komputerowe, nowoczesne boisko szkolne, dwie sale gimnastyczne.
 • Bibliotekę multimedialną.
 • Bezpłatną naukę pływania na basenie Aqua Lublin.
 • Profesjonalną opieką psychologiczno - pedagogiczną: logopeda, pedagog specjalny.
 • Atrakcyjne zajęcia w świetlicy szkolnej: od 630 do 1700. 
 • Plac zabaw „Radosna Szkoła”.
 • Smaczne obiady w stołówce szkolnej.
 • Opiekę medyczną i stomatologiczną.         

Zachęcamy Państwa do powierzenia nam kształcenia Waszych Dzieci. 
Serdecznie zapraszamy.

A4 Infociacho