Obchody 100-lecia Szkoły
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia naszej Szkoły

                W dniu 24 listopada 2017 roku obchodziliśmy niecodzienne święto – setne urodziny naszej Szkoły. Uroczystości w  budynku szkolnym poprzedziła msza św. w Archikatedrze Lubelskiej odprawiona przez abp Stanisława Budzika. Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotowali uczniowie naszej Szkoły.

                Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk, Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, Patroni Szkoły - Partyzanci Lubelszczyzny, przedstawiciele związków zawodowych, środowiska oświatowego, emerytowani pracownicy, absolwenci, rodzice, uczniowie i przyjaciele Szkoły.

                Zgromadzonych powitała pełniąca obowiązki dyrektora – pani Barbara Wanat. Następnie miała miejsce bardzo podniosła chwila – z rąk Wojewody Lubelskiego i Kuratora Oświaty dotychczasowa dyrektor Szkoły – pani Irena Pogoda otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej. Następnie Pan Prezydent Miasta – Krzysztof Żuk wręczył, na ręce Pani Barbary Wanat, Medal 700-lecia Lublina dla Szkoły za: „wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina”. Takimi samymi medalami uhonorowano nauczycielki naszej Szkoły: panią Marię Buczek, panią Elżbietę Wróbel, panią Marię Żmudzką i panią Barbarę Wanat. Z rąk Pana Wojewody odebraliśmy dyplom uznania. Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty wręczyła nam dyplom z gratulacjami. Uhonorowaniem  krzewienia patriotyzmu wśród dzieci i działań na rzecz współpracy ze środowiskiem kombatanckim było przyznanie Medalu za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pani Barbarze Wanat i podziękowań nauczycielom: pani Marii Dermanowskiej, pani Joannie Kahlan i pani Elżbiecie Wróbel.

                 Kolejną część uroczystości stanowiły okolicznościowe przemówienia znamienitych Gości. Głos zabrali m.in. Pan Wojewoda, Pan Prezydent, Pani Kurator, przedstawiciele Patronów Szkoły, absolwentów i rodziców.

                 Jubileusz stał się doskonałym momentem do wręczenia nagród  laureatom ósmej już edycji Wojewódzkiego Konkursu Historyczno – Literackiego „Ocalić od zapomnienia…” Mój Bohater Państwa Podziemnego 1939-1956” organizowanego przez nauczycieli naszej Szkoły. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Lubelski Kurator Oświaty, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowani UM Lublin, Patroni. Nagrody w konkursie ufundował Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski.

                 Niecodziennym akcentem w programie uroczystości była przedpremierowa emisja filmu „Szkoła w sercu miasta” zrealizowanego przy współpracy z Oddziałem Regionalnym Telewizji Polskiej.

                 Zwieńczeniem uroczystości stał się przepiękny program artystyczny, który powstał pod kierunkiem pani Elżbiety Wróbel, pani Marii Żmudzkiej i pani Doroty Ostrowskiej na tle scenografii zaprojektowanej przez panią Katarzynę Stanuch. Gra świateł, symboli, słów i dźwięków  wywołała wśród oglądających niezapomniane wrażenia.

                 Z okazji Jubileuszu nauczyciele naszej Szkoły zorganizowali wiele wystaw okolicznościowych, m.in. wystawę obrazującą historię szkoły, Patronów, osiągnięcia uczniów klas młodszych i starszych, działania profilaktyczne i sportowe.

                 Miejscem, w którym dzieliliśmy się wrażeniami i wspomnieniami stała się szkolna kawiarenka, w której spotkali się zaproszeni Goście. Stulecie naszej szkoły odbiło się szerokim echem w lokalnych mediach. 24 listopada 2017 r. na pewno pozostawi niezatarty ślad w pamięci niejednego z nas.

O nas w mediach


Panorama Lubelska "Szkoła w sercu miasta"

Lubelski Urząd Wojewodzki

Urząd Miasta Lublin

Nowy Tydzień

Kuria Lublin

A4 Infociacho