Ósmoklasiści
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:

W terminie głównym:

  1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)– godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

  1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
  2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 11:00
  3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 11:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 19 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 19 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym  26 czerwca 2019 r.

A4 Infociacho