Ogłoszenia dla Rodziców
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

Lublin dnia 04.05.2020r.
 

Informujemy Rodziców , że od dnia 11.05.2020 rozpoczynamy wypłatę stypendium szkolnego za miesiące:
od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku

W zawiązku z epidemią koronawirusa i brakiem możliwości bezpośredniego dostarczenia faktur i rachunków do księgowości szkoły prosimy Rodziców o:

1. Telefoniczny kontakt z księgowością w godzinach od 8-14, telefon 081/5322110 lub 81/ 5321520 w celu zgłoszenia, że posiadacie Państwo rachunki i faktury do rozliczenia.

2. Następnie zapakowanie faktur i rachunków do koperty lub folii (koszulki) , dostarczenie do Szkoły i wrzucenie do pudełka przeznaczonego na korespondencję w przedsionku Szkoły (wejście główne).

3. Po sprawdzeniu faktur i rachunków pieniądze zostaną przekazane na Państwa rachunek bankowy lub przekazane do banku do autowypłaty.

Dyrektor Szkoły
  Barbara Wanat

 

 

 

A4 Infociacho