Wydarzenia biblioteczne
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

            Lublin, dn. 22.06.2020r.

 

Komunikat Nr 12/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24

w sprawie harmonogramu odbioru świadectw przez uczniów/rodziców

w dniach 25-26.06.2020r.

 

 1. Ze względu na panującą pandemię COVID-19, w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego w tradycyjnej formie.
 2. Osoby, które chcą odebrać świadectwa szkolne, mogą zrobić to zgodnie z wyznaczonym przez Dyrektora szkoły terminem i miejscem.
 3. Osoby wchodzące na teren szkoły podlegają mierzeniu temperatury, mają obowiązkowo zakryte usta i nos (maseczki zdejmujemy w Sali, w której odbieramy świadectwa) i dezynfekują ręce przed wejściem, zalecane jest również założenie rękawiczek.
 4. Tylko rodzice uczniów klas I-III mogą wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 5. Osoby odbierające świadectwa szkolne wchodzą na teren szkoły głównym wejściem, a wychodzą drzwiami prowadzącymi na boisko szkolne.
 6. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, rozdanie świadectw może odbyć się na boisku szkolnym po uzgodnieniu z wychowawcą klasy.

7. Odbiór świadectw przez uczniów klas I-III dnia 25.06.2020r.:

 • w godz. 15.30 – 16.00 – klasa I s. 25
 • w godz. 16.00 – 16.30 – klasa II a s. 21, klasa II b – s. 20
 • w godz. od 16.30 – 17.00 – klasa III a s. 25, klasa III b s. 11

8. Odbiór świadectw przez uczniów klas IV-VIII dnia 26.06.2020r.:

 • w godz. 9.00 – 9.30 – klasa IV a s. 10, klasa IV b s. 26
 • w godz. 9.30 – 10.00 – klasa V a s. 12, klasa V b s. 18
 • w godz. 10.30 – 11.00 – klasa VI a s. 19, klasa VI b s. 16 klasa VI c s. 17
 • w godz. 11.00 – 11.30 – klasa VII a s. 18, klasa VII b s. 11
 • w godz. 11.30 – 12.00 – klasa VIII a s. 19, klasa VIII b s.17

 

Barbara Wanat

Dyrektor SP 24

A4 Infociacho