Prace uczniów
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Podczas zdalnego nauczania klasa II A wzięła udział w międzyszkolnych konkursach plastycznych . Były to konkursy: "Jak mogę pomóc pszczołom?" pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego, na który prace wysłali Kamil Kamiński i Joanna Urban, konkurs zorganizowany przez MDK nr 2 w Lublinie pt. "Najładniejsza łąka świata", w którym uczennica klasy II A Joanna Urban zajęła II miejsce oraz konkurs organizowany przez Medicover pt. "Woda - źródło życia", w którym udział wzięli Kamil Kamiński, Joanna Urban oraz Dawid Kołodziejczyk. Gratulujemy Asi Urban, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursach.

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho