Nasze dokumenty
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

Lublin, dn. 28.08.2020r.

Komunikat Nr 24/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24

w sprawie organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 

 1. Ze względu na panującą pandemię COVID-19, w roku szkolnym 2020/2021 nie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w tradycyjnej formie.
 2. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 informuje, że w dniu 1.09.2020r. odbędą się spotkania informacyjno - wychowawcze uczniów z wychowawcami klas według poniższego harmonogramu:

godz. 8.30 – 9.30

 • VIII a s. 18
 • VIII b s. 11
 • VII a s. 19
 • VII b s. 16
 • VII c s. 23

godz. 10.00 – 11.00

 • VI a s. 12
 • VI b s. 17
 • V a s. 10
 • V b s. 26
 • IV a s. 18
 • IV b s. 16

godz. 11.30 – 12.30        

 • III a s. 21
 • III b s. 23
 • II a s. 25
 • I a s. 20

 3. Uczniowie i rodzice zaopatrzeni w maseczki lub inne osłony nosa i ust oczekują na wejście do budynku szkoły na boisku szkolnym, zachowując dystans i oczekują na swojego wychowawcę, który zaprowadza ich do wyznaczonej sali.

4. Osoby wchodzące na teren szkoły podlegają mierzeniu temperatury, mają obowiązkowo zakryte usta i nos (maseczki zdejmujemy w salach lekcyjnych i dezynfekujemy ręce przed wejściem, zalecane jest również założenie rękawiczek).

5. Tylko uczniowie z klas pierwszych i czwartych mogą wejść na teren szkoły z jednym rodzicem/opiekunem.

6. Po zakończonym spotkaniu, wychowawca wyprowadza uczniów z budynku szkoły wyjściem od strony boiska.

Barbara Wanat

A4 Infociacho