Ogłoszenia dla Rodziców
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

W bieżącym roku szkolnym wybrana została oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, która zaoferowała najbardziej korzystne warunki ochrony w trzech wariantach. W załącznikach znajdziecie Państwo szczegółowe warunki każdego wariantu oraz dokumenty do pobrania. Ze względu na obecną sytuację reżimu sanitarnego prosimy o składanie wypełnionych i podpisanych „Oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz zapoznania się z warunkami OWU” do skrzynki, która znajduje się w holu przy głównym wejściu do szkoły. Dostępne są również gotowe formularze przy skrzynce. Prosimy o złożenie podpisów na dwóch kartkach formularza.

Osoby, które chcą ubezpieczyć dziecko prosimy o wpłatę składki do 22.10.2020. Ochrona obowiązywać będzie już od 01.09.2020 do 30.09.2021. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe:

 Bank Pekao S.A. 83 1240 1503 1111 0010 3600 0622, w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz datę urodzenia dziecka. 

Dokumenty powiązane:

 

                                                                                   Rada Rodziców przy SP 24

A4 Infociacho