Wydarzenia biblioteczne
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Zbliża się Święto Edukacji Narodowej, z tej okazji ogłaszamy

konkurs na krótki wiersz, który będzie nawiązywał do tematu:

Szkoła , Nauczyciel , Nauczanie w oczach ucznia naszej szkoły.

Temat można potraktować poważnie lub żartobliwie.    

Zachęcamy do udziału w konkursie!                            

                                               

Jury wyłoni najlepsze wiersze.            

Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy.

Podpisane prace należy składać u polonistów lub w bibliotece szkolnej do 9 października.

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho