Wydarzenia biblioteczne
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Hasło tegorocznego miesiąca brzmi: „ Z książką Ci do twarzy ”.

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych zostało ustanowione w 1999 roku. Najpierw obchodzono je corocznie w czwarty poniedziałek października, a od 2008 roku świętujemy je przez cały miesiąc. Święto ustanowiło Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego.

Zachęcamy wszystkich do czytania, bo przecież
...„ Kto czyta – żyje wielokrotnie …”.

Zapraszamy do szkolnej biblioteki.

swieto bibliotek

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho