Ciekawe wydarzenia z życia Świetlicy
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez świetlicę szkolną dla uczniów klas 1 - 3 pt.: "Kartka świąteczna" - technika wykonania dowolna. Załącznik ze zdjęciem wykonanej pracy prosimy przesłać na dziennik elektroniczny do dnia 11 grudnia 2020. Nadesłane prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Nauczyciele świetlicy

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho