Wychowanie patriotyczne
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

1 marca

 

1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Projekt ustawy o ustanowieniu święta państwowego do Sejmu skierował śp. prezydent Lech Kaczyński w lutym 2010 r. Uzasadniając projekt Prezydent podkreślił swoje pragnienie, by święto 1 marca stało się hołdem dla Żołnierzy Wyklętych za „świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.

Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Sejm uchwalił w lutym 2011 r.

Żołnierze Wyklęci to uczestnicy polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy od 1944 r. walczyli przeciwko sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej. Przez zwalczający ich reżim nazywani byli „bandytami”, „faszystami” i „wrogami ludu”. Starano się wymazać ich z pamięci społeczeństwa.

Szacuje się, że w szczytowym okresie walki, w 1945 r., w podziemiu niepodległościowym działało bezpośrednio około 180 tysięcy osób, z czego 20 tysięcy walczyło w oddziałach partyzanckich, zaś kolejnych kilkaset tysięcy wspomagało ich zapewniając aprowizację, schronienie i łączność.

Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku.

Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach.

Poniżej przedstawiamy materiały dotyczące Żołnierzy Niezłomnych: sylwetki bohaterów podziemia, etiudy filmowe, wystawy, informacje na temat Żołnierzy Wyklętych.

Zapraszamy do lektury…

Linki do artykułów o Żołnierzach Niezłomnych:

- https://www.polska1918-89.pl/kategorie/sylwetki,571.html

- https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/66289,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-etiud-filmowych.html

- https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/wystawy-elementarne/81975,Zolnierze-Wykleci-Podziemie-niepodleglosciowe-19441963-PLENG.html

- https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/

- https://dzieje.pl/aktualnosci/zolnierze-wykleci-bohaterowie-polskiego-podziemia-niepodleglosciowego-z-lat-1944-1963

- https://epodreczniki.pl/a/zolnierze-niezlomni/Dp82K6yKW

- https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/D1EzcUlEv

 

Zapraszamy również do wysłuchania pieśni "Biały Krzyż" w wykonaniu Amelii Resztak, uczennicy kl. 4b

A4 Infociacho