Start
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

logo100

W dniu 22 czerwca 2021 roku o godzinie 16.30 w ramach realizacji zadania powierzonego przez Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta w Lublinie pt.„Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna prowadzona w szkołach i placówkach systemu oświaty” odbędzie  się w stołówce szkolnej spotkanie dedykowane rodzicom uczniów klas VI,VII, VIII naszej Szkoły, przygotowane przez Stowarzyszenie „Rysa”.

Celem prelekcji jest przekazanie wiedzy z zakresu m.in. szkodliwości używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, ich negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych, prawnych, omówienie odpowiedzialności w świetle Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, Kodeksu Rodzinnego.

W godzinach 15.00-19.00 wyznaczono  dyżur specjalisty, z którym można indywidualnie omówić problem, trudną sytuację, uzyskać pomoc i poradę.

                                                                                  Serdecznie zapraszamy.

 szkolapamieta  Biuletyn Informacji Publicznej  umiem plywac  szkola bez przemocy  bezpieczne interneciaki  akademia przyszlosci mleko z klasa  
 sp nabor  szkola promujaca zdrowie  sport szkolny 3  sieciaki logo  certyfikat kubus  owoce w szkole  cala niecala  

A4 Infociacho