Konsultacje i spotkania z Rodzicami
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

Lp

Klasa

Data

Godzina

Forma spotkania

1.

I-III

07.09.2021 r.

16.30

Zebrania

2.

IV-VIII

08.09.2021 r.

16.30

Zebrania

3.

I-III/ IV-VIII

Październik/Listopad 2021 r.

Do ustalenia

Szkolenie/ warsztaty ze specjalistą

4.

I-III

09.11.2021 r.

16.00 - 17.00

Konsultacje

5.

IV-VIII

10.11.2021 r.

16.00 - 17.00

Konsultacje

6.

I-III

14.12.2021 r.

16.30

Zebrania

7.

IV-VIII

15.12.2021 r.

16.30

Zebrania

8.

I-III

08.02.2022 r.

16.30

Zebrania

9.

IV-VIII

09.02.2022 r.

16.30

Zebrania

10.

I-III/ IV-VIII

Luty/ Marzec 2022 r.

Do ustalenia

Szkolenie/ warsztaty ze specjalistą

11.

I-III

05.04.2022 r.

16.00- 17.00

Konsultacje

12.

IV-VIII

06.04.2022 r.

16.00- 17.00

Konsultacje

13.

I-III

24.05.2022 r.

16.30

Zebrania

14.

IV-VIII

25.05.2022 r.

16.30

Zebrania

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju zebrania, konsultacje i szkolenia dla rodziców mogą przybrać formę zdalną.

W przypadku zmiany  terminu zebrania/ konsultacji  rodzice zostaną poinformowani przez wychowawców klas.

A4 Infociacho