Osiągnięcia
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „MOJA POLSKA NIEPODLEGŁA” SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 1 W SUWAŁKACH.

LAUREAT I-go miejsca JAKUB GÓRA 4A

LAUREATKA III-go miejsca ANASTAZJA GRABOWSKA 6B

Uczniowie pracowali pod opieką nauczyciela plastyki Pani Katarzyny Stanuch.

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „POD KOLOROWYM PARASOLEM JESIENI” RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY.

Wyróżnienie kwalifikacją do wystawy - SEWERYN ZDYB 4B, MAKSYMILIAN NIEWIELSKI 4B

Uczniowie pracowali pod opieką nauczyciela plastyki pani Katarzyny Stanuch.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY "NIEPODLEGŁA W POETYCKIM KADRZE WYOBRAŹNI" - organizowany we współpracy: Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów oddział w Lublinie, Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie
pod patronatem: Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki, dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Fundacji Rozwoju KUL, Wydawnictwa Norbertinum w Lublinie, Kuriera Lubelskiego. 

LAUREAT II-go miejsca KAROL POLESZAK 6A

FINALISTKA WIKTORIA CIEPŁOWSKA 7A

Uczniowie pracowali pod opieką nauczyciela plastyki Pani Katarzyny Stanuch.

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY "MŁODOŚĆ W TRZEŹWOŚCI DAJE MOŻLIWOŚCI"  - organizator - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin.

FINALISTKA – OLIWIA KASPERSKA 5B

Uczennica pracowała pod opieką nauczyciela plastyki pani Katarzyny Stanuch.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Dobranocki z dawnych lat – Miś Paddington” - organizator - Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.

FINALISTKA - JULIA LECH 4C,

FINALISTA - MICHAŁ RZEPCZYŃSKI 4C,

FINALISTA - IGOR KIELMAS 4C

Uczniowie pracowali pod opieką nauczyciela plastyki pani Katarzyny Stanuch.

KURATORYJNY WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY „ Ja i Mój Autorytet 100-lecie Niepodległości" - organizator - SP 56 w Lublinie, Kurator Oświaty ML, Prezydent ML.

LAUREATKA I-GO MIEJSCA OLIWIA WÓJCIK 4A

LAUREATKA I-GO MIEJSCA NATALIA CIEPLICKA 4A

LAUREATKA III-GO MIEJSCA LENA JANKOWSKA 4D

LAUREATKA III-GO MIEJSCA WERONIKA KOPEĆ 4A

LAUREAT III-GO MIEJSCA JĘDRZEJ CZARNECKI 4A

LAUREATKA II-GO MIEJSCA LENA KUDYK 6B

Uczniowie pracowali pod opieką nauczyciela plastyki pani Katarzyny Stanuch.

 GRATULUJEMY!

A4 Infociacho