Działania innowacyjne i ciekawe lekcje
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

W ramach akcji promującej rugby TAG wśród dzieci i młodzieży 23 i 26 listopada 2021 r. w naszej szkole dla uczniów klas IV, V, VII i VIII odbyły się lekcje pokazowe prowadzone przez trenera pana Patryka Jasińskiego. Celem tego cyklu spotkań była popularyzacja dyscypliny, jaką jest rugby TAG oraz aktywizacja uczniów do jej uprawiania. Poprowadzone zajęcia bardzo się podobały, a wielu uczniów zadeklarowało chęć uczestnictwa w treningach klubowych.

A4 Infociacho