Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Lp

Rodzaj zajęć - nazwa

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

1.

Zajęcia kształtujące kreatywność 8c matematyka

poniedziałek

8.00 – 8:45

11

2.

Zajęcia kształtujące kreatywność 8b matematyka

czwartek

8.00 – 8:45

11

3.

Zajęcia kształtujące kreatywność 8c język polski

wtorek

8.00 – 8:45

10

4.

Zajęcia kształtujące kreatywność 7b język polski

środa

8.00 – 8:45

17

5.

Zajęcia kształtujące kreatywność 6a informatyka

środa

14.20 – 15.05

26

6.

Zajęcia kształtujące kreatywność 7a informatyka

środa

15.10 – 15.55

26

7.

Zajęcia kształtujące kreatywność 6b informatyka

czwartek

13.30 – 14.15

26

8.

Zajęcia kształtujące kreatywność 2a

wtorek

9:45 – 10:30

20

9.

Zajęcia kształtujące kreatywność 8b język angielski

poniedziałek

8.00 – 8:45

23

10.

Zajęcia kształtujące aktywność fizyczną  3a

środa

12.30 – 13.15

Gimnastyczna

11.

Zajęcia kształtujące kreatywność 1a

środa

11.25-12.10

21

12.

Zajęcia kształtujące kreatywność 8b

wtorek

8.00 – 8:45

11

13.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

poniedziałek

11.15 - 12.00

13

14.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

wtorek

8.45 - 9.45

13

15.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

wtorek

9.30 - 10.00

13

16.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

wtorek

10.00 - 10.30

13

17.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

czwartek

10.45 - 11.30

13

18.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

czwartek

11.30 - 12.10

13

19.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

piątek

14.15 – 15.00

13

20.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne (od II sem.)

czwartek

12.30 - 13.15

13

21.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

czwartek

13.15 – 13.50

13

22.

Zajęcia rewalidacyjne.

wtorek

czwartek

12.10-13.10

7.55- 8.50

Gab. pedagoga

Gab.pedagoga

23.

Zajęcia rewalidacyjne

poniedziałek

piątek

13.15-14.14

13.15-14.15

Gab.pedagoga

16

24.

Zajęcia rewalidacyjne

poniedziałek

13.20-14.20

13

25.

Zajęcia rewalidacyjne

poniedziałek

13.20-14.20

13

26.

Zajęcia rewalidacyjne

poniedziałek

13.20-14.20

13

27.

Zajęcia socjoterapeutyczne

poniedziałek

wtorek

14.15-16.00

13.15-14.15

Gab. pedagoga

Gab. pedagoga

28.

Zajęcia wyrównawcze 4b

czwartek

13.30-14.15

12

29.

Zajęcia wyrównawcze 1a

środa

10.30-11.20

21

30

Zajęcia wspierające 2a

wtorki

11.25 – 12.10

25

31.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze 6a

piątek

13.30 - 14.15

17

32.

Zajęcia kształtujące kreatywność 8a język polski

poniedziałek

8.00 - 8.45

17

33

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

klasa 8b

czwartek

14.15 – 15.05

17

34.

Konsultacje - zajęcia wyrównawcze i rozwijające widzę z geografii i biologii

czwartek

15.15 – 16.00

10

35.

Klasa profilowana – piłka siatkowa kl. IV

poniedziałek

środa

13.30 – 15.05

13.20 – 13.50

Gimnastyczna

36.

Klasa profilowana – piłka siatkowa kl. VII

piątek

14.20 – 15.50

Gimnastyczna

37.

Zajęcia w ramach Ludowych Zespołów Sportowych kl. VI i VII (piłka siatkowa)

Wtorek

Czwartek

14.15 – 15.15

15.10 – 16.10

Mała sala gimnastyczna

Gimnastyczna

38.

Zajęcia w ramach AZS(Gimnastyka) kl. II a i I a

Poniedziałek

Wtorek

Wtorek

12.15 – 13.25

13.05 – 14.10

15.20 – 16.05

Małą sala gimnastyczna

Gimnastyczna

39.

Gimnastyka korekcyjna kl. I a

Gimnastyka korekcyjna kl.  III a

Wtorek

Czwartek

12.15 – 13.00

8.00 – 8.45

Mała sala gimnastyczna

40.

Projekt WF z AWF kl. VI

Poniedziałek

Sobota

15.10 – 15.55

9.50 – 10.35

Gimnastyczna

41.

Projekt WF z AWF kl. VII

Poniedziałek

Sobota

8.00 – 8.45

9.00 – 9.45

Mała sala gimnastyczna

Gimnastyczna

42.

Zajęcia kształtujące kreatywność 8a matematyka

środa

8:00 - 8:45

18

43.

Matematyka 8A – zajęcia przygotowujące do egzaminu

wtorek

8:00 - :45

25

44.

Matematyka 7B – zajęcia dodatkowe

wtorek

7:30-8:00

19

45.

Matematyka 5B – zajęcia dodatkowe

poniedziałek

8:00-8:45

10

46.

Konsultacje matematyczne dla klasy 4a

czwartek

13:30 – 14:00

11

47.

Gimnastyka korekcyjna ( klasa3 )

Poniedziałek,

Środa

13.05- 13.50

Sala Gimnastyczna

48.

Klasy profilowane (3 klasa )

Poniedziałek,

Środa,

12.20-13.05

Sala Gimnastyczna

49.

Klasy profilowane ( 5 klasa )

Poniedziałek,

Środa,

13.55-15.25

Sala Gimnastyczna

50.

Zajęcia sportowe LZS

Poniedziałek,

Wtorek

Czwartek

Piątek

15.30-16.30

15.45-16.45

14.20-15.20

15.00-16.00

Sala Gimnastyczna

51.

Zajęcia sportowe WF z AWF

Piątek

Piątek

Środa

Czwartek

13.20-14.05

14.10-14.55

15.30- 16.15

15.25-16.10

Sala Gimnastyczna

52

Zajęcia sportowe z piłki siatkowej

Sobota

8.00- 10.00

Sala Gimnastyczna

53.

Język polski dla cudzoziemców- grupa starsza

Poniedziałek

15.05-15.55

25

piątek

8.00-8.45

25

54.

Język polski dla cudzoziemców- grupa młodsza

Środa

czwatek

14.20- 15.05

13.30- 14.15

25

12

55.

Język polski dla cudzoziemców

Poniedziałek

czwartek

12.30-13.15

13.30-14.15

s.25

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho