Ogłoszenia dla Rodziców
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

Ulotka z zakresem ubezpieczenia i niezbędnymi informacjami dotyczącymi zgłoszenia roszczenia - zobacz

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - zobacz

Oświadczenie grupowe rodziców o zapoznaniu się z OWU (lista do podpisania przez rodziców) - zobacz

Indywidualne oświadczenie rodzica, że zapoznał się z OWU - zobacz

Upoważnienie dla Inter- Broker - zobacz

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych - zobacz

Druk zgłoszenia szkody - zobacz

 

A4 Infociacho