Regulaminy
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

 1. Z centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły.
 2. Centrum multimedialne w bibliotece służy głównie do celów edukacyjnych: pogłębiania wiedzy na temat własnych zainteresowań,  korzystania z Internetu jako źródła informacji.
 3. Materiałów multimedialnych dostępnych w bibliotece nie wypożycza się do domu, korzystamy z nich jedynie na miejscu.
 4. Maksymalny czas korzystania z komputera przez ucznia nie może przekraczać 30 min.
 5. Przed rozpoczęciem pracy należy uzyskać zgodę bibliotekarza i wpisać się do rejestru korzystania z komputera.
 6. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
 7. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć komputer, uporządkować stanowisko pracy i zgłosić fakt opuszczenia miejsca.
 8. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.
 9. W trakcie przerw korzystanie z komputerów jest zabronione.
 10. Zabrania się korzystania z gier i portali społecznościowych, prowadzenia prywatnej korespondencji, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.
 11. Uczniowi nie wolno zmieniać ustawień panelu sterowania, drukarek, plików; instalowania własnych programów i dokonywania zmian w już  
 12. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, nie wolno podejmować prób naprawy na własną rękę.
 14. Drukowanie jest możliwe za zgodą i po skonsultowaniu ilości wydruku z bibliotekarzem.
 15. Za umyślne uszkodzenie sprzętu odpowiedzialność materialną ponosi użytkownik, a w przypadku ucznia - jego rodzice.

W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu może być zastosowana kara czasowego ograniczenia dostępności do komputera

A4 Infociacho