Ósmoklasiści
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do zapoznania się z poniższymi stronami internetowymi, pomocnymi przy szukaniu informacji na temat szkół ponadpodstawowych:

 1. https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/ - opis ścieżki kształcenia po szkole podstawowej
 2. https://waszaedukacja.pl/ - wyszukiwarka szkół różnego typu
 3. https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/szkolnictwo-zawodowe/technika/ - technika i szkoły branżowe miasta Lublin
 4. https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/ - opisy zawodów
 5. https://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html - informacje o danych zawodach - opis i charakterystyka poszczególnych grup zawodów
 6. https://zpe.gov.pl/a/klasy-vii-i-viii-szkol-podstawowych/DycT9ipQk - filmy o zawodach - filmy prezentujące wybrane zawody
 7. http://www.mapakarier.org/ - gra „Miasto zawodów” - gra popularyzująca przeróżne zawody
 8. https://barometrzawodow.pl/ - prognoza zapotrzebowania na zawody
 9. https://zawodowcy.lublin.eu/facility - szkoły w Lublinie, zawody - opis szkół w Lublinie kształcących w poszczególnych zawodach
 10. https://zawodowcy.lublin.eu/profession/ - spis i charakterystyka zawodów
 11. https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php - Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2022/2023

 

Po kilkuletniej przerwie w naszej szkole rozbrzmiał dźwięk poloneza. To tym tańcem ósmoklasiści 10 czerwca 2022 r. o godzinie 17.00 rozpoczęli uroczystość. Pierwszym krokom towarzyszyła Pani Dyrektor Joanna Kahlan. Widowisko podziwiali dumni rodzice, wzruszeni wychowawcy i nauczyciele. Po części oficjalnej uczniowie oddali się szaleństwu na parkiecie. Nie zabrakło też sesji zdjęciowych klas, których efekty można podziwiać w galerii poniżej. 

Po więcej zdjęć odsyłamy do relacji przygotowanej przez Kurier Lubelski.

https://kurierlubelski.pl/lublin-tak-balowali-osmoklasisci-zaczelo-sie-od-poloneza-a-skonczylo-mlodzienczym-szalenstwem-na-parkiecie-fotorelacja-z-balu-w/ar/c5-16431781

 

Informujemy Państwa, Rodziców uczniów klas VIII, że Lubelski Kurator Oświaty, w ramach „Zawodowego strzału w 10”, podejmuje kolejne działanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”. Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00.

Link do spotkania -> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY1OTk1ZmMtYmIyMS00N2JmLTlmZTktNjBjYjZiOTAyN2Q1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Drodzy ósmoklasiści,

Poniżej przedstawiamy link do informacji na stronie Lubelskiego Kuratora Oświaty dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

1) Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 -> https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11731

Prosimy o zapoznanie się na powyższej stronie z Zarządzeniem Nr 7/2022  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 roku oraz z Załącznikiem Nr 1, który zawiera Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (...).

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty:

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 -> Link

2. Wytyczne GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. -> Link

Zapraszamy ósmoklasistów do zapoznania się z ofertą szkół ponadpodstawowych.

1. Zespół Szkół nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie

- Dni Otwarte szkoły -> https://zs1.lublin.eu/dniotwarte1.html

- Informacje dotyczące rekrutacji -> https://zs1.lublin.eu/rekrutacja/

- Informacje o szkole na platformie zawodowej Miasta Lublin -> https://zawodowcy.lublin.eu/

2. Zespół Szkół Transportowo- Komunikacyjnych w Lublinie

- Ulotka informacyjna szkoły

- Wirtualny spacer po szkole -> http://www.zstk.edu.pl/aktualnosci/wirtualny-spacer-po-zstk

3. Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

- Informacje o rekrutacji do szkoły -> http://www.psb.lublin.pl/~witryna/test/index.php/kandydaci

4. Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie

- https://zawodowcy.lublin.eu/event/lubelskie-centrum-ksztalcenia-1

- https://zawodowcy.lublin.eu/facility/lubelskie-centrum-ksztalcenia-za

- http://lckziu.pl/?page_id=3492

5. Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie przy ul. Słowiczej 3

- https://zawodprzyszloscidekarz.pl/

Informujemy Państwa, Rodziców uczniów klas VIII, że Lubelski Kurator Oświaty podejmuje kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”. Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.
Link do spotkania -> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Informujemy Rodziców i uczniów klas VIII, że na stronie internetowej miasta Lublin została zamieszczona informacja o ofercie edukacyjnej szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022.

Link do oferty -> Oferta edukacyjna szkół zawodowych M. Lublin

Zapraszamy także do zapoznania się z platformą "Stawiamy na zawodowców", zawierającą m.in. bliższe informacje o szkołach zawodowych i nauczanych w nich zawodach.

Link do platformy -> Stawiamy na zawodowców

A4 Infociacho