Ósmoklasiści
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty:

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 -> Link

2. Wytyczne GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. -> Link

Zapraszamy ósmoklasistów do zapoznania się z ofertą szkół ponadpodstawowych.

1. Zespół Szkół nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie

- Dni Otwarte szkoły -> https://zs1.lublin.eu/dniotwarte1.html

- Informacje dotyczące rekrutacji -> https://zs1.lublin.eu/rekrutacja/

- Informacje o szkole na platformie zawodowej Miasta Lublin -> https://zawodowcy.lublin.eu/

2. Zespół Szkół Transportowo- Komunikacyjnych w Lublinie

- Ulotka informacyjna szkoły

- Wirtualny spacer po szkole -> http://www.zstk.edu.pl/aktualnosci/wirtualny-spacer-po-zstk

3. Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

- Informacje o rekrutacji do szkoły -> http://www.psb.lublin.pl/~witryna/test/index.php/kandydaci

4. Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie

- https://zawodowcy.lublin.eu/event/lubelskie-centrum-ksztalcenia-1

- https://zawodowcy.lublin.eu/facility/lubelskie-centrum-ksztalcenia-za

- http://lckziu.pl/?page_id=3492

5. Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie przy ul. Słowiczej 3

- https://zawodprzyszloscidekarz.pl/

Informujemy Państwa, Rodziców uczniów klas VIII, że Lubelski Kurator Oświaty podejmuje kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”. Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.
Link do spotkania -> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Informujemy Rodziców i uczniów klas VIII, że na stronie internetowej miasta Lublin została zamieszczona informacja o ofercie edukacyjnej szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022.

Link do oferty -> Oferta edukacyjna szkół zawodowych M. Lublin

Zapraszamy także do zapoznania się z platformą "Stawiamy na zawodowców", zawierającą m.in. bliższe informacje o szkołach zawodowych i nauczanych w nich zawodach.

Link do platformy -> Stawiamy na zawodowców

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas VII i VIII!

Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty zaprasza na działanie w ramach akcji „Zawodowy strzał w dziesiątkę pod hasłem: „Tydzień zawodów - strzał w 10!”. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w liście zamieszczonym poniżej. Zachęcamy do skorzystania z bezpośredniej możliwości wsparcia związanego z wyborem dalszego kształcenia.

List LKO do uczniów i rodziców

Drodzy ósmoklasiści.

Poniżej przedstawiamy linki do informacji na stronie Lubelskiego Kuratora Oświaty dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

1) Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022 -> https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11090

2) Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 -> https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

3) Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty -> https://kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_11088/zal/Zarz%B9dzenie%20nr%2024.pdf

4) Prezentacja "Kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej z perspektywy rodzica/opiekuna" pt:"Wspieram, nie wybieram..." przygotowana przez Panią Iwonę Lipiec doradcę zawodowego w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, konsultanta ds. doradztwa zawodowego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli -> Prezentacja

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Poniżej przedstawiamy linki do informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

- Link do ogłoszenia na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - > Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

- Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022

- Terminy postępowania rekrutacyjnego

A4 Infociacho