Nasze dokumenty
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

Informujemy, że Rodzice/Prawni opiekunowie uczniów do dnia 15 września 2021 r. mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi 528 zł. Druki wniosków znajdują się w przedsionku szkoły. Wypełnione odręcznie wnioski prosimy składać do pedagoga szkolnego (grafik w załączeniu), kontaktując się przez domofon szkolny. Pedagog sprawdza poprawność wypełnienia wniosku. Sprawdzony wniosek jest rejestrowany. Prosimy o staranne i czytelne wypełnienie wniosku.

Prosimy nie wrzucać wypełnionych odręcznie wniosków do skrzynki na dokumenty szkolne znajdujące się w przedsionku.

Rodzic może również złożyć wniosek drogą elektroniczną:  https://stypendia.edu.lublin.eu/login

Wymaga to rejestracji i zalogowania się w systemie.

Procedura stypendium szkolne 2021 -> Załącznik nr 1

Grafik pedagoga szkolnego 2021-2022 -> Załącznik nr 2

Lublin, 20.08.2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 prosimy Rodziców zainteresowanych wyżywieniem uczniów w szkolnej stołówce (OBIADY)  o składanie deklaracji.

Druki deklaracji są wyłożone w przedsionku szkoły. Termin składania powyższego dokumentu – do 01.09.2021 r.

Osoby, które nie mają uregulowanych płatności za ubiegły rok szkolny mogą zapisać dziecko na obiady po rozliczeniu zaległości.

Szanowni Rodzice,

Zwracamy się do Rodziców uczniów naszej szkoły o wpłaty na rzecz Rady Rodziców w sugerowanej kwocie 30 zł, drugie dziecko 20 zł oraz na każde kolejne dziecko w rodzinie 10 zł. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, bo one są dla nas najważniejsze!

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. Rozumiemy, że obecna sytuacja związana z pandemią jest trudna dla wielu z nas, dlatego wsparcie może być w każdej kwocie. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty. 

 

Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców:

Bank Pekao S.A. 83 1240 1503 1111 0010 3600 0622. 

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

 

Rada Rodziców zaprasza również trójki klasowe do współpracy, ponieważ wspólnymi siłami możemy zdziałać jeszcze więcej, dlatego prosimy Skarbników o ewentualne przyjmowanie wpłat od Rodziców.

 

Jeszcze raz bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców. Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane wsparcie.

WAŻNE DLA RODZICÓW DZIECI Z KLASY PIERWSZEJ

W ZWIĄZKU Z DUŻYM WZROSTEM DZIENNYCH ZACHOROWAŃ NA COVID-19 RODZICE DZIECI Z KLASY PIERWSZEJ OD DNIA 09.10.2020 NIE MOGĄ WCHODZIĆ NA TEREN SZATNI ANI ODPROWADZAĆ I ODBIERAĆ DZIECI ZE ŚWIETLICY.

DZIECI NALEŻY POZOSTAWIĆ PRZY WEJŚCIU DO SZATNI PRZED ZAJĘCIAMI I ODBIERAĆ JE W TYM SAMYM MIEJSCU.

PRACOWNICY SZKOŁY ZAGWARANTUJĄ POMOC DZIECIOM PRZY ROZBIERANIU I UBIERANIU, JEŚLI ZAISTNIEJE TAKA POTRZEBA.

WAŻNE DLA RODZICÓW DZIECI Z KLAS II i III

W ZWIĄZKU Z DUŻYM WZROSTEM DZIENNYCH ZACHOROWAŃ NA COVID-19

RODZICE DZIECI Z KLAS II i III OD DNIA 09.10.2020

NIE MOGĄ WCHODZIĆ NA TEREN SZATNI ANI ODBIERAĆ DZIECI BEZPOŚREDNIO ZE ŚWIETLICY.

DZIECI NALEŻY ODBIERAĆ W SZATNI PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU PRZEZ DOMOFON PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM.

W bieżącym roku szkolnym wybrana została oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, która zaoferowała najbardziej korzystne warunki ochrony w trzech wariantach. W załącznikach znajdziecie Państwo szczegółowe warunki każdego wariantu oraz dokumenty do pobrania. Ze względu na obecną sytuację reżimu sanitarnego prosimy o składanie wypełnionych i podpisanych „Oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz zapoznania się z warunkami OWU” do skrzynki, która znajduje się w holu przy głównym wejściu do szkoły. Dostępne są również gotowe formularze przy skrzynce. Prosimy o złożenie podpisów na dwóch kartkach formularza.

Osoby, które chcą ubezpieczyć dziecko prosimy o wpłatę składki do 22.10.2020. Ochrona obowiązywać będzie już od 01.09.2020 do 30.09.2021. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe:

 Bank Pekao S.A. 83 1240 1503 1111 0010 3600 0622, w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz datę urodzenia dziecka. 

Dokumenty powiązane:

 

                                                                                   Rada Rodziców przy SP 24

PODRĘCZNIKI DO KLASY I

L.p.

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 1-4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna Podręcznik

Nowa Era

790/1/2017

790/2/2017

2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogus. Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja matematyczna, część 1-4. Podręcznik

Nowa Era

790/1/2017

790/2/2017

3

Carol Read, Ana Soberón

Bugs Team 1

Macmillan

811/1/2017

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania dotyczące stypendium na rok szkolny 2020/2021:

1. Informacja dla rodziców dotycząca stypendium - Pobierz -> Załącznik nr 1

2. Wzór wniosku - Pobierz -> Załącznik nr 2

3. Oświadczenie o dochodach - Pobierz -> Załącznik nr 3

4. Uchwała Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin - Pobierz -> Załącznik nr 4

A4 Infociacho