Ogłoszenia dla Rodziców
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

Lp

Klasa

Data

Godzina

Forma spotkania

1.

I-III

07.09.2021 r.

16.30

Zebrania

2.

IV-VIII

08.09.2021 r.

16.30

Zebrania

3.

I-III/ IV-VIII

Październik/Listopad 2021 r.

Do ustalenia

Szkolenie/ warsztaty ze specjalistą

4.

I-III

09.11.2021 r.

16.00 - 17.00

Konsultacje

5.

IV-VIII

10.11.2021 r.

16.00 - 17.00

Konsultacje

6.

I-III

14.12.2021 r.

16.30

Zebrania

7.

IV-VIII

15.12.2021 r.

16.30

Zebrania

8.

I-III

08.02.2022 r.

16.30

Zebrania

9.

IV-VIII

09.02.2022 r.

16.30

Zebrania

10.

I-III/ IV-VIII

Luty/ Marzec 2022 r.

Do ustalenia

Szkolenie/ warsztaty ze specjalistą

11.

I-III

05.04.2022 r.

16.00- 17.00

Konsultacje

12.

IV-VIII

06.04.2022 r.

16.00- 17.00

Konsultacje

13.

I-III

24.05.2022 r.

16.30

Zebrania

14.

IV-VIII

25.05.2022 r.

16.30

Zebrania

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju zebrania, konsultacje i szkolenia dla rodziców mogą przybrać formę zdalną.

W przypadku zmiany  terminu zebrania/ konsultacji  rodzice zostaną poinformowani przez wychowawców klas.

W bieżącym roku szkolnym wybrana została oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup, która zaoferowała najbardziej korzystne warunki ochrony. W załącznikach znajdziecie Państwo szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz dokumenty do pobrania. Ze względu na obecną sytuację reżimu sanitarnego prosimy o składanie wypełnionych i podpisanych „Oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz zapoznania się z warunkami OWU” do skrzynki, która znajduje się w holu przy głównym wejściu do szkoły. Dostępne są również gotowe formularze przy skrzynce.

Osoby, które chcą ubezpieczyć dziecko prosimy o wpłatę składki do 15.10.2020.

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe:

Bank Pekao S.A. 83 1240 1503 1111 0010 3600 0622,

w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz datę urodzenia dziecka. 

Druk zgłoszenia roszczenia Edu Plus

Instrukcja zgłoszenia roszczenia

Oferta Ubezpieczenia

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zapoznania się z warunkami OWU

OWU EDU PLUS

Tabela norm oceny procentowej

Informujemy, że Rodzice/Prawni opiekunowie uczniów do dnia 15 września 2021 r. mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi 528 zł. Druki wniosków znajdują się w przedsionku szkoły. Wypełnione odręcznie wnioski prosimy składać do pedagoga szkolnego (grafik w załączeniu), kontaktując się przez domofon szkolny. Pedagog sprawdza poprawność wypełnienia wniosku. Sprawdzony wniosek jest rejestrowany. Prosimy o staranne i czytelne wypełnienie wniosku.

Prosimy nie wrzucać wypełnionych odręcznie wniosków do skrzynki na dokumenty szkolne znajdujące się w przedsionku.

Rodzic może również złożyć wniosek drogą elektroniczną:  https://stypendia.edu.lublin.eu/login

Wymaga to rejestracji i zalogowania się w systemie.

Procedura stypendium szkolne 2021 -> Załącznik nr 1

Grafik pedagoga szkolnego 2021-2022 -> Załącznik nr 2

Lublin, 20.08.2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 prosimy Rodziców zainteresowanych wyżywieniem uczniów w szkolnej stołówce (OBIADY)  o składanie deklaracji.

Druki deklaracji są wyłożone w przedsionku szkoły. Termin składania powyższego dokumentu – do 01.09.2021 r.

Osoby, które nie mają uregulowanych płatności za ubiegły rok szkolny mogą zapisać dziecko na obiady po rozliczeniu zaległości.

Szanowni Rodzice,

Zwracamy się do Rodziców uczniów naszej szkoły o wpłaty na rzecz Rady Rodziców w sugerowanej kwocie 30 zł, drugie dziecko 20 zł oraz na każde kolejne dziecko w rodzinie 10 zł. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, bo one są dla nas najważniejsze!

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. Rozumiemy, że obecna sytuacja związana z pandemią jest trudna dla wielu z nas, dlatego wsparcie może być w każdej kwocie. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty. 

 

Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców:

Bank Pekao S.A. 83 1240 1503 1111 0010 3600 0622. 

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

 

Rada Rodziców zaprasza również trójki klasowe do współpracy, ponieważ wspólnymi siłami możemy zdziałać jeszcze więcej, dlatego prosimy Skarbników o ewentualne przyjmowanie wpłat od Rodziców.

 

Jeszcze raz bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców. Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane wsparcie.

WAŻNE DLA RODZICÓW DZIECI Z KLASY PIERWSZEJ

W ZWIĄZKU Z DUŻYM WZROSTEM DZIENNYCH ZACHOROWAŃ NA COVID-19 RODZICE DZIECI Z KLASY PIERWSZEJ OD DNIA 09.10.2020 NIE MOGĄ WCHODZIĆ NA TEREN SZATNI ANI ODPROWADZAĆ I ODBIERAĆ DZIECI ZE ŚWIETLICY.

DZIECI NALEŻY POZOSTAWIĆ PRZY WEJŚCIU DO SZATNI PRZED ZAJĘCIAMI I ODBIERAĆ JE W TYM SAMYM MIEJSCU.

PRACOWNICY SZKOŁY ZAGWARANTUJĄ POMOC DZIECIOM PRZY ROZBIERANIU I UBIERANIU, JEŚLI ZAISTNIEJE TAKA POTRZEBA.

WAŻNE DLA RODZICÓW DZIECI Z KLAS II i III

W ZWIĄZKU Z DUŻYM WZROSTEM DZIENNYCH ZACHOROWAŃ NA COVID-19

RODZICE DZIECI Z KLAS II i III OD DNIA 09.10.2020

NIE MOGĄ WCHODZIĆ NA TEREN SZATNI ANI ODBIERAĆ DZIECI BEZPOŚREDNIO ZE ŚWIETLICY.

DZIECI NALEŻY ODBIERAĆ W SZATNI PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU PRZEZ DOMOFON PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM.

PODRĘCZNIKI DO KLASY I

L.p.

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 1-4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna Podręcznik

Nowa Era

790/1/2017

790/2/2017

2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogus. Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja matematyczna, część 1-4. Podręcznik

Nowa Era

790/1/2017

790/2/2017

3

Carol Read, Ana Soberón

Bugs Team 1

Macmillan

811/1/2017

A4 Infociacho