Ogłoszenia dla Rodziców
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

W bieżącym roku szkolnym wybrana została oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk Spółka Akcyjna ViennaInsuranceGroup, która zaoferowała najbardziej korzystne warunki ochrony.

Informujemy, że Rodzice/Prawni opiekunowie uczniów do dnia 15 września 2021 r. mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Lublin, 20.08.2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 prosimy Rodziców zainteresowanych wyżywieniem uczniów w szkolnej stołówce (OBIADY)  o składanie deklaracji.

Druki deklaracji są wyłożone w przedsionku szkoły. Termin składania powyższego dokumentu – do 01.09.2021 r.

Osoby, które nie mają uregulowanych płatności za ubiegły rok szkolny mogą zapisać dziecko na obiady po rozliczeniu zaległości.

Szanowni Rodzice,

Zwracamy się do Rodziców uczniów naszej szkoły o wpłaty na rzecz Rady Rodziców w sugerowanej kwocie 30 zł, drugie dziecko 20 zł oraz na każde kolejne dziecko w rodzinie 10 zł. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, bo one są dla nas najważniejsze!

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. Rozumiemy, że obecna sytuacja związana z pandemią jest trudna dla wielu z nas, dlatego wsparcie może być w każdej kwocie. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty. 

 

Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców:

Bank Pekao S.A. 83 1240 1503 1111 0010 3600 0622. 

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

 

Rada Rodziców zaprasza również trójki klasowe do współpracy, ponieważ wspólnymi siłami możemy zdziałać jeszcze więcej, dlatego prosimy Skarbników o ewentualne przyjmowanie wpłat od Rodziców.

 

Jeszcze raz bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców. Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane wsparcie.

WAŻNE DLA RODZICÓW DZIECI Z KLASY PIERWSZEJ

W ZWIĄZKU Z DUŻYM WZROSTEM DZIENNYCH ZACHOROWAŃ NA COVID-19 RODZICE DZIECI Z KLASY PIERWSZEJ OD DNIA 09.10.2020 NIE MOGĄ WCHODZIĆ NA TEREN SZATNI ANI ODPROWADZAĆ I ODBIERAĆ DZIECI ZE ŚWIETLICY.

DZIECI NALEŻY POZOSTAWIĆ PRZY WEJŚCIU DO SZATNI PRZED ZAJĘCIAMI I ODBIERAĆ JE W TYM SAMYM MIEJSCU.

PRACOWNICY SZKOŁY ZAGWARANTUJĄ POMOC DZIECIOM PRZY ROZBIERANIU I UBIERANIU, JEŚLI ZAISTNIEJE TAKA POTRZEBA.

WAŻNE DLA RODZICÓW DZIECI Z KLAS II i III

W ZWIĄZKU Z DUŻYM WZROSTEM DZIENNYCH ZACHOROWAŃ NA COVID-19

RODZICE DZIECI Z KLAS II i III OD DNIA 09.10.2020

NIE MOGĄ WCHODZIĆ NA TEREN SZATNI ANI ODBIERAĆ DZIECI BEZPOŚREDNIO ZE ŚWIETLICY.

DZIECI NALEŻY ODBIERAĆ W SZATNI PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU PRZEZ DOMOFON PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM.

Poniżej instrukcje opisujące w jaki sposób należy logować się do:

PODRĘCZNIKI DO KLASY I

L.p.

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

1

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 1-4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna Podręcznik

Nowa Era

790/1/2017

790/2/2017

2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogus. Lankiewicz

Elementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja matematyczna, część 1-4. Podręcznik

Nowa Era

790/1/2017

790/2/2017

3

Carol Read, Ana Soberón

Bugs Team 1

Macmillan

811/1/2017

    W naszej szkole realizowany jest program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego. Ma on na celu zwiększenie wiedzy na temat ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga oraz sposobów przeciwdziałania tego typu problemom. Jest on całkowicie bezpłatny.

A4 Infociacho