Rekrutacja - oddział klas pierwszych
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 27 lutego do 13 marca 2023r.

 

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków:

od 21 marca 2023 r. godz. 8.00 do 28 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

SZANOWNIE RODZICE !


W dniu 27 lutego 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I dla dzieci z obwodu naszej szkoły i potrwa do 13 marca 2023r.  Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły będzie miała miejsce w dniach 21 marca - 28 marca 2023r. Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne dostępne będą na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu w zakładce "Aplikacje dla rodziców/kandydatów".

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych i rekrutacyjnych:

1) osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

2) osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

-) wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączyć wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły

-) wydrukować czysty wniosek z zakładki "Pliki do pobrania", wypełnić go odręcznie i dołączyć wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły

-) pobrać czysty wniosek w szkole, wypełnić go odręcznie i złożyć we wskazanym miejscu

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku, pracownicy szkoły chętnie pomogą w jego uzupełnieniu. 

 
List do rodziców
 
 
NOWE KRYTERIA w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych, określa:

-Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin 

-Uchwała Rady Miasta

-Zarządzenie Prezydenta Miasta

-Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Szkolne wydarzenia

09 Cze 2023
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24 Cze 2023
Ferie letnie
24 Cze 2023
Ferie letnie
24 Cze 2023
Ferie letnie

A4 Infociacho