Rekrutacja - oddział klas pierwszych
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Plakat Dzień Otwartych Drzwi

 

Plakat - rekrutacja do SP 24 w Lublinie

 

Szanowni Państwo Rodzice

 

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00


SZANOWNI RODZICE !


W dniu 26 lutego 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły, która potrwa do 11 marca 2024 r.  Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Przypominamy, że nasza szkoła (Szkoła Podstawowa nr 24) należy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 (ZSP2) i pod taką nazwą należy jej szukać w systemie rekrutacyjnym.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu naszej szkoły będzie miała miejsce w dniach 19 marca 2024 r. - 26 marca 2024 r. Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne dostępne będą na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego: https://lublin.eu/edu/projekt/  w zakładce "Aplikacje dla rodziców/kandydatów" (Nabór do szkół podstawowych)

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych i rekrutacyjnych:

1) osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

2) osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

-) wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać, dołączyć wymagane załączniki i złożyć w placówce pierwszego wyboru

-) wydrukować czysty wniosek z zakładki "Pliki do pobrania", wypełnić go odręcznie, podpisać, dołączyć wymagane załączniki i złożyć w placówce pierwszego wyboru

-) pobrać czysty wniosek w formie papierowej w szkole, wypełnić go odręcznie, podpisać, dołączyć wymagane załączniki i złożyć w placówce pierwszego wyboru

 

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku, pracownicy szkoły chętnie pomogą w jego uzupełnieniu.

 

1. Dokładny harmonogram rekrutacji do klas I SP na rok szkolny 2024/2025 określa:


Zarządzenie nr 73/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

Treść zarządzenia znajdą Państwo pod adresem:

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Link do terminarza przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego


2. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych określa:

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej

Link do uchwały:

Uchwała Rady Miasta Lublin

Link do obwieszczenia Prezydenta Miasta Lublin:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin

 

A4 Infociacho