Rekrutacja oddział klas pierwszych
Kontakt z Nami
Dziennik
Otwórz Panel

SZANOWNIE RODZICE !


W dniu 1 marca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I dla dzieci z obwodu naszej szkoły i potrwa do 12 marca 2021r.  Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, bedzie miała miejsce 19 marca 2021r. o godz. 12.00.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły bedzie miała miejsce w dniach 22 - 29 marca 2021r. Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne dostępne bedą na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu w zakładce "Aplikacje dla rodziców/kandydatów".

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych i rekrutacyjnych:

1) osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

2) osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

-) wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączyć wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły

-) wydrukować czysty wniosek z zakładki "Pliki do pobrania", wypełnić go odręcznie i dołączyć wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły

-) pobrać czysty wniosek w szkole, wypełnić go odręcznie i złożyć we wskazanym miejscu

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku, pracownicy szkoły chętnie pomogą w jego uzupełnieniu. 

 
List do rodziców
 
 
NOWE KRYTERIA w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniajacym do szkół podstawowych, określa:

-Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin 

-Uchwała Rady Miasta 

-Zarządzenie Prezydenta Miasta 

Dodatkowe informacje dotyczące terminów zgłoszeń i rekrutacji znajdą Państwo pod adresem: Strona Urzędu Miasta

 
 

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów na rok szkolny 2021/2022 

Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 1 marca do 12 marca 2021r.

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków: od 22 marca 2021 r. godz. 8.00 do 29 marca 2021 r. godz. 14.00

 

 

 

A4 Infociacho